สภาลานวัด

ก่อนที่เราจะไปสอนใคร ต้องสอนตัวเอง ก่อนไปฝึกใครต้องฝึกตัวเองเสียก่อน เราทำได้ก่อน แล้วจึงไปสอนเค้า จงไปสอนเค้าด้วยตัวอย่างที่ดีของเรา

สภาลานวัด  วัดตะโหมด เป็นชื่อที่ก้ามปูได้ยินมานานพอสมควร  ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้กันเพียงเล็กน้อย หรือจะ ว่า รั้วบ้านติดกันกับ อำเภอเขาชัยสน แต่ก้ามปูไม่เคยได้ไปเรียนรู้ แต่ได้รับทราบ และ รับฟังซื่อเสียงได้กล่าวถึงกันมา  ็ได้ทราบว่า มีดีเรื่องการเป็นวัด 2 ศาสนาในใจก็คิดกลับไปทันทีว่า วัด มี 2 ศาสนาได้อย่างไร แค่ศาสนาเดียว หลายนิกาย ก็มีวิธีการ แตกต่างกันมากมาย แล้วนี่ 2 ศาสนา จะ อยู่ด้วยกันได้อย่างไร เมื่อถามไปถามมา จึงได้ทราบว่า เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ทำให้คน 2 ศาสนามาทำกิจกรรมร่วมกันได้ และ เป็นวัดที่ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นวัดดีเด่นจำนวน 1ใน ๖ วัด ทั่วประเทศ  ได้แก่ ๑. วัดจองคำ อำเภองาวจังหวัดลำปาง ด้านการจัดการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี  . วัดสระเรียง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการจัดการ ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ๓. วัดอนงคาราม เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์๔. วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้านการจัด โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ๕. วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม และ  . วัดตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้านการจัดวัดเป็นแหล่งเรียนรู้

 

และพรุ่งนี้ก้ามปูจะไปเรียนรู้ของจริง วันนี้จึงลอง เปิดหาข้อมูลดูก่อนคะ

      

     เมื่อก้ามปูศึกษา ขอ้มูล จึงได้เห็นว่าการที่วัดเป็นเช่นนี้ได้นี้นต้องมี ผู้ริเริ่ม และมีผู้สานต่อ มีการดึงชาวบ้านมาเป็นส่วนร่วม มีขบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม ครอบคลุม ไปทุกภาคส่วนของพื้นที่  แต่ที่ก้ามปูสดุดที่สุด คือ วัดตะโหมดดำเนินการตามคำสอน ของพุทธศาสนา ว่า ก่อนที่เราจะไปสอนใคร ต้องสอนตัวเอง ก่อนไปฝึกใครต้องฝึกตัวเองเสียก่อน เราทำได้ก่อน แล้วจึงไปสอนเค้า จงไปสอนเค้าด้วยตัวอย่างที่ดีของเรา   

 

     ตรงส่วนนี้ก้ามปูไม่ได้คิดหรอกนะคะ ว่าเราต้องทำทุกอย่างที่เราจะไปสอนเค้า หรือ ในส่วนงานที่เราต้องทำ  เพราะว่าหากก้ามปูจะสอนให้ผู้ติดยาเสพติด เลิกยาก็ต้องไปติดยาเสพติดก่อนสิคะ แต่ก้ามปู ไปนึกถึงเรื่องการให้สุขศึกษา  ของวงการสาธารณสุข ที่เดียวนี้ พยายามปรับเปลี่ยนการสอนให้กลุ่มของผู้รับบริการเองที่ปฏิบัติ ตัวได้ดี ไปสอนกันเอง ตรงนี้จะได้ผลกว่า หมอ หรือพยาบาลสอนให้ เป็นไหนๆ   

    

    และ ที่สดุดอีกอย่างคือ สภาลานวัด มีเรื่องเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะพัฒนา พื้นที่ และ มีเรื่องการอนุรักษ์เงาะป่าซาไก เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว  ก้ามปูพบว่า  เงาะป่าซาไก เป็น คนพื้นเมืองที่รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเค้าไม่ทำลายธรรมชาติ แม้แต่การขุดหัวมันเค้าก็จะไม่ทำลาย รากของหัวมันเพื่อที่จะให้ผลผลิตได้อีก อยู่กันแบบเครือญาติ ไม่มีคนอ้วน เนื่องจากการโภชนาการ และ มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา  มีนิสัยรักสงบ และยิ้มง่าย   

   ทำให้ก้ามปูนั่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ มนุษย์ ในปัจจุบันขาดหายไปอย่างมาก และ เป็นเรื่อง ที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณในการรณรงค์กันเสียมากมาย ก้ามปูจึงคิดไปว่า เราน่าจะหันมา อนุรักษ์ แนวคิดของเงาะป่าซาไก ให้กับคนปัจจุบันกันดีไหม นำมาเป็น BEST  PRACTICE  ของเราดีไหม ดินถล่มจะได้ไม่เกิดขึ้น คนทำร้ายกันจะได้ลดลง ความเครียด การทำร้ายตัวเองจะได้ไม่เกิด โครงการคนไทยไร้พุงจะได้หมดไป

   

    ส่วนตัวก้ามปูเองคงต้องหันกลับมาพัฒนาตนเอง สอนตัวเองให้มากๆ และนำแนวคิดของ เงาะป่าซาไก มาใช้ เพื่อลดพุงคะ   แล้วพรุ่งนี้ค่อยเอาของจริงมาเล่าให้ฟังนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้จากชุมชนความเห็น (4)

  • มาเป็นกำลังใจให้ในการทำงานนะครับ
  • ชอบประโยคนี้ครับ  ก่อนที่เราจะไปสอนใคร ต้องสอนตัวเอง ก่อนไปฝึกใครต้องฝึกตัวเองเสียก่อน เราทำได้ก่อน แล้วจึงไปสอนเค้า จงไปสอนเค้าด้วยตัวอย่างที่ดีของเรา 
  • ถ้าลดพุงได้แล้ว..อย่าลืมมาแนะนำกันบ้างนะ  
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ Mr_Jod

ขอบคุณคะ ได้ผลแล้วจะแนะนำต่อคะ

สวัสดีปู สภาลานวัด จัดกิจกรรมหลาย

อยากไปเรียนรูเรื่องการทำบุญ สองศาสนา และธนาคารน้ำ

ถ้ามีกิจกรรมที่ว่าบอกมามั่ง

จะใด้ไปร่วมเรียน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ บังหีม

ไม่ได้เข้ามาหลายวันเลย ใช่คะ สภาลานวัด วัดตะโหมด มีกิจกกรรมดีๆ หลายอย่าง คะ เหมาะ สำหรับการเรียนรู้ และ เป็นแบบอย่าง คงต้องมีเรื่องเล่าต่อนะคะ