เรามาทำ BAR กันเถอะ

อ.หนึ่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

      BAR : Befor Action Review

     ไม่ได้จะมาชวนไปเที่ยวบาร์หรอกนะครับ แต่ก่อนการเรียนรายวิชานี้ ตามหลักการแล้ว เราควรจะประเมิน หรือวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเบื้องต้น แต่ใครเล่าจะวิเคราะห์ผู้เรียนได้ดีเท่ากับวิเคราะห์ตนเอง หรือรู้จักตนเอง ผมเลยอยากให้พวกเราช่วยตอบคำถามต่อไปนี้นะครับ

 1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร
 2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร
 3. แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับ ที่สำคัญไม่มีผลต่อเกรด ผมไม่อยากให้พวกเราโกหกตัวเอง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุจโรจน์ แก้วอุไรความเห็น (49)

จันทิมา อิ๋วสกุล
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

 BAR :  Befor Action Review

1. อยากเรียนรู้เรื่องหลักการออกแบบและการพัฒนา CAI

2. มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา CAI ด้วย Authorware 7.0 เล็กน้อยค่ะ

3. เรียนไปทำ IS และใช้ในการผลิตสื่อ CAI เพื่อเผยแพร่ในกลุ่มเครือข่าย และใช้เองที่โรงเรียนค่ะ

ธวัช บุตรศรี
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เป็นอย่างมากอยากได้เทคนิคในการใช้และอยากเรียนรู้สื่อใหม่ ๆ

คิดว่าไม่มากก็น้อยทีเดียวคิดว่านำไปใช้ในการแสดงความคิดเห็นเป็นบทความเกิดเสรีภาพทางความคิดมากขึ้น

เรียนไปเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นเป็นการเผยแพร่งานวิชาการและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา

ธนกฤษ มากบุญ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

1. คาดหวังที่ได้คือทักษะการจัดทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่อง การสร้าง  Animation เกี่ยวกับโปรแกรม Fash Mx  หรือโปรแกรมอะไรก็ได้ทีทำให้ภาพ Animation เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ทำให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  และการใช้เกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรมออร์โตแวร์

2. มีความรู้พอใช้เกี่ยวกับโปรแกรม     ออร์โต้แวร์   แฟลช     โฟโต้ชอฟ   และการบันทึกเสียง

3. ผมนำไปใช้ตลอด และก็ส่งประกวดเข้าแข่งขัน  เพราะเป็นสื่อที่เด็กนักเรียนมีความสนใจมาก นักเรียนสามารถนำไปศึกษาด้วยตนเองได้ ในรูป CD-ROM แต่ต้องมีเทคนิกซึ่งทำให้เกิดความสนใจ โดยใช้โปรแกรมอื่นเข้ามาประยุกต์ร่วม

ชรัญดา รุ่งเรือง
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

         BAR        

   1.ในการเรียนวิชา CAI ข้าพเจ้ามีความคาดหวังคืออยากจะออกแบบและทำ CAI ได้ และอยากเรียนรู้ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างในการผลิต CAI และอยากทำโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ทำ CAI  ได้

    2. มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้อย เนื่องจากไม่มีความรู้ในเรื่องของโปรแกรมการจัดทำ CAI

   3. เรียนวิชานี้เพื่อต้องการที่จะทำ CAI โดยใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่โรงเรียน เพราะ CAI  สามารใช้แทนครูผู้สอนได้ในกรณีที่โรงเรียนมีครูผู้สอนน้อยไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและอยากพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น

นรินทร์ ด้วงแดง
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

1. อยากรู้เรื่อง cai ให้เข้าใจและลึกซึ้งมากขึ้นและสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงๆ

2. มีบ้างนิดหน่อยครับแต่ยังไม่เคยนำไปใช้อย่างเป็นจริงเป็นจัง

3. คำตอบเหมือนข้อ 1 ครับคืออยากเข้าใจเรื่อง cai อย่างถ่องแท้ลึกซึ้งและสามารถทำสื่อการสอนแบบ cai และตรงกับวิชาที่เราสอนโดยไม่ต้องไปซื้อจากตลาดทั่วไป

เบญญคุณา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
 1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร  ตอบ  คาดหวังว่าจากที่ไม่เคยรู้เลยคงได้ความรู้ วิธีการทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างแน่นอน  สิ่งที่อยากได้คือ  ให้อาจารย์สอนโปรแกรมที่ใช้ในการทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนสักเล็กน้อย  เดิมพอจะเคยเรียนรู้โปรแกรมต่าง ๆ มาบ้างแต่เนื่องจากไม่ได้ใช้จึงลืมหมด  อยากเรียนรู้ทุกอย่างที่ท่านอาจารย์ให้และจะตั้งใจเรียนและทำงานตามที่อาจารย์สั่ง
 2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร  ตอบ  ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่มีความรู้เลย  แต่เคยได้ยินชื่อมาบ้าง  และยิ่งไม่ได้สอนทางคอมพิวเตอร์ยิ่งทำให้ลืมการทำงานคอมพิวเตอร์ไปหมดแล้ว  สอนวิชาคณิตศาสตร์ก็สามารถทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ได้ใช่ไหมค่ะ
 3. แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร  ตอบ  เรียนไปเพื่อพัฒนาตนเองใครถามเรื่องนี้จะได้รู้เรื่องและสามารถทำได้แล้วนำไปใช้ในการเรียนการสอน  หรือนำไปอธิบายแนะนำให้กับเพื่อนครูที่โรงเรียนได้
นิราช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

1. ผมมีความคาดหวังกับวิชานี้มาก อยากเรียนแล้วสามารถนำความรู้ทีได้ไปพัฒนานักเรียน อยากรู้เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ ขั้นตอนการทำ การนำ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ให้ได้ผลจริงๆ

2. ผมสอนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เน้นการปฏบัติงานช่างต่างๆ มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์น้อยมาก ตลอดปีที่ผ่านมาก็ใช้คอมพิวเตอร์น้อยมาก อยากได้โปรแกรมหรือวิธีการดีๆในการทำ Cai

3. เรียนไปเพื่อสามารถนำเอาบทเรียนที่เราสอนมาทำเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดียิ้งขึ้น หรือเข้าใจง่ายขึ้น

ปิ่นเงิน ทาสุวรรณ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

     1. ความคาดหวังวิชานี้คือต้องการได้รู้จักและเข้าใจว่า cai คืออะไร ทำอย่างไร เป็นอย่างไร อยากให้อาจารย์สอนหรือแนะวิธีทำสื่อการสอนที่น่าสนใจ สื่อการสอนที่สนุก มีความทันสมัยเมื่อนำไปใช้แล้วสามารถใช้งานได้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

     2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือการสร้างสื่อการสอนสร้างเนื้อหาที่น่าดึงดูดในโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้ผู้ใช้มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

     3. นำวิชานี้ไปผลิตสื่อการสอนที่น่าสนใจให้นักเรียนที่ไม่เข้าใจในเรื่องที่สอนได้ฝึกใช้บทเรียนช่วยสอนที่ครูจะผลิตให้และให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง แบ่งเบาภาระหน้าที่ของครูผู้สอน คิดว่าน่าจะนำไปใช้ได้

สมบูรณ์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

1. ความคาดหวังกับวิชา CAI คือ เมื่อเรียนแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน  โดยสามารถผลิตสื่อจากโปรแกรมที่เรียนจาก มน. นี้ไปใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

2.มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามที่เข้าใจคิดว่ามีเพียงเล็กน้อย คือ การใช้คอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยนำเสนอเนื้อหาที่จะสอนมาแสดงให้นักเรียนเห็นจริงมากที่สุดเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น การนำเสนอในรูปแบบของโปรแกรมเพาเวอร์พอย เป็นต้น

3.เราจะเรียนวิชานี้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

คิดว่าคงต้องนำไปใช้แน่นอนเพราะจะต้องไปพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีกว่าเดิมเพราะถ้าเรียนจบกลับไปก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่น เกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพราะได้ศึกษาไปแล้วควรจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ถ้าโอกาสข้างหน้าอาจจะได้ทำผลงานอาจารย์ 3  คิดว่าน่าจะนำไปใช้ได้มากมาย

นฤเบศร์ จันทะเดช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

  ความคาดหวังในการเรียนวิชานี้คือ สามารถที่จะนำความรู้ไปออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เกิดแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอน สิ่งที่อยากได้ คือ เทคนิคในการทำ CAI อย่างเป็นระบบ

   ความรู้เกี่ยวกับการใช้และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีพอสมควร แต่ยังไม่ชำนาญ...

   เมื่อเรียนจบวิชานี้จะตั้งใจพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เกิดประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในยุค IT พัฒนาและทันต่อสภาพสังคมปัจจุบันส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดแรงจูงใจในการเรียนการสอน  

ธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

1.ความคาดหวังกับวิชา CAI สิ่งที่อยากได้จากวิชานี้ และความต้องที่จะเรียนรู้

   คิดว่าถ้าเรียนรู้ CAI จนจบแล้วจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนและจากเพื่อนที่ร่วมทำร่วมเรียนด้วยกันไปปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองที่โรงเรียนได้ดี นักเรียนจะได้เรียนในรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่างจากที่เรียนซึ่งก็จะถือว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้  เนื่องจากโรงเรียนอยู่ไกลค่อนข้างจะรับเทคโนโลยีได้ช้า การที่ได้มาเรียนจะช่วยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ การเรียน CAI ก็จะช่วยให้ทำได้ทำเป็นและนำไปใช้ได้ ยิ่งได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมก็จะยิ่งพัฒนาตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยวันนี้ก็เข้า Blog ได้ ขอบคุณค่ะ สำหรับความรู้ใหม่....

   2.เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

        CAI รู้แต่เรื่องของทฤษฎีบ้างไม่มากนักรู้แต่ว่าเป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนการสอน มีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แสงสีแสง สร้างความน่าสนใจแก่ผู้เรียนให้ศึกษา แต่ว่า ยังทำไม่เป็น

   3. แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

    ถ้าเรียนวิชานี้แล้วก็จะมีความรู้ลึกซึ้ง ทำเป็นก็จะนำไปสร้างบทเรียนในวิชาที่เราสอนเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนของเราได้

นลินกานต์ ผ่องใสศรี
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

     1.คาดหวังว่าจะได้ความรู้ไปใช้ในการทำ cai และสามารถทำ cai ได้  อยากได้เทคนิคใหม่ ๆ ในการออกแบบ การทำ cai  โปรแกรมการทำ cai ที่สะดวก และความรู้ที่จะทำ cai ได้

      2. เคยเข้ารับการอบรมการทำ cai โปรแกรม EZ 2000 แต่ยังไม่ได้จัดทำเป็น cai ที่เสร็จสมบูรณ์

       3. เรียนวิชานี้เพื่อต้องการจะทำ cai ได้ และนำไปใช้สอนเด็ก

น้ำอ้อย ทองดี
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

       1.เมื่อเรียนวิชานี้แล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำ CAI  อยากได้เทคนิคในการสร้าง CAI ที่เข้าใจได้ง่าย          อยากได้เทคนิคใหม่ๆในการออกแบบ CAI

       2. ความรู้เกี่ยวกับ CAI ที่ทราบเพียงแค่ทฤษฎีแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติในการสร้างจริงๆ

       3. เรียนวิชานี้เพื่อทำ CAI และนำไปใช้ในการทำสื่อการเรียนการสอน

 

นารินทร์ คำเสน
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร

        - มีความคาดหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปทำ cai และมีเทคนิคในการทำ caiเพิ่มขึ้น  อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆในการออกแบบการทำ caiที่ง่ายและสะดวกขึ้น

2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

          -มีความรู้จากการอ่านในหนังสือและดูจากวิธีการทำcai จาก แผ่นcd แต่ไม่เคยทำ caiด้วยตนเองเลย 

3.แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

            - เราเรียนวิชานี้ไปเพื่อรู้ถึงเทคนิคการทำ cai และสามารถทำ caiได้ด้วยตนเอง  ถ้าสามารถทำ caiได้ด้วยตนเองจะนำ cai ที่ทำได้ไปจัดกระบวนการเรียนการสอนที่โรงเรียน

ทิพย์วิภา
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

1. คาดว่าจะได้รับความรู้ เทคนิคต่างๆ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต CAI

2. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้อยมาก

3. เมื่อเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว สามารถนำไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ และการทำ IS ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และช่วยเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรที่มีความสนใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จันทนา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
 1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร.........อยากเรียนรู้หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต CAI เพราะข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถที่แบ่งเบาภาระของครูผู้สอนที่สอนอยู่โรงเรียนขนาดเล็กอย่างข้าพเจ้า  ซึ่งมีครูไม่ครบชั้น  ครู 1 คนต้องรับผิดชอบสอน 2 ระดับชั้น ถ้าหากครูสามารถที่จะผลิต CAI ได้ก็จะดีมาก
 2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร.....ข้าพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับปานกลาง
 3. แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร.....ข้าพเจ้าเรียนวิชานี้ไปเพื่อจะนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอน  และมั่นใจว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ชนิดาพร ขวัญจำเริญ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
 1. มีความคาดหวังสูงมาก คือ ต้องการที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนโดยใช้CAIเพื่อที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงเพราะทุกวันนี้สอนทุกสาระวิชาตั้ง 3 ชั้นเรียนเพราะฉะนั้นการมีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในบางเนื้อหาวิชาคงช่วยในการเรียนการสอนได้มาก
 2. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีน้อยมากส่วนมากจะใช้แผ่นโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการเรียนการสอนบางเนื้อหาเช่นการออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษ , การท่องสูตรคูณ แต่ถ้าจะให้ผลิตเองยังไม่ได้ดีอย่างมากก็ได้แค่power point และ เว็บแห้งไม่สามารถทำเว็บไซด์จริงได้เพราะโรงเรียนบนดอยไม่มีอินเตอร์เน็ต
 3. อยากเรียนวิชานี้เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI อยากทำได้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะนำเรื่องที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นที่ยังไม่เคยมีใครทำมาทำเป็นบทเรียนสำเร็จรูปให้นักเรียนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหายไปเพราะบางเรื่องมีเฉพาะในท้องถิ่นนี้ไม่มีที่อื่น
ประภาภรณ์ ปีอาทิตย์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

BAR ในความคิดของข้าพเจ้า

1.พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร

      จากการลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ข้าพเจ้ามีคาดหวังว่าข้าพเจ้าจะต้องมีความรู้และความสามารถที่จะออกแบบและพัฒนา CAI ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดทำ CAI พร้อมทั้งกระบวนการและเทคนิคต่างๆ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงๆ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่า CAI ที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นนั้น สามารถที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลต่างๆที่สนใจได้อีกด้วย 

2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

      ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่อนข้างน้อย เพราะว่าไม่ทราบเทคนิคต่างๆในการใช้โปรแกรมที่จะนำมาใช้ในการจัดทำ CAI และไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการในการออกแบบ CAI ที่ดี เพื่อให้ CAI นั้นสมบูรณ์ที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนให้มากที่สุด

3. เราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

     เหตุผลที่เรียนวิชานี้ คือ ต้องการที่จะออกแบบและพัฒนา CAI เพื่อที่จะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงๆ  นอกจากนี้คิดว่าจะนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นๆ ที่สนใจที่จะนำเอา CAI เข้าไปช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะจัดทำ CAI อย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง

สิริกร เพ็ชรสุ่ม
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

-พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร? มีความคาดหวังว่าจะนำเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุคใช้ในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนและคิดว่าการเรียนในแต่ละครั้งสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนได้จริง เช่นที่ผ่านมากหลักการถ่ายภาพก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน หรือในกิจกรรมของโรงเรียนได้คือ การถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ดังนั้นในรายวิชานี้คาดหวัดว่าน่าจะนำวิธีการ การออกแบบ หรือโปรแกรมต่างๆ ไปพัฒนาในหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายให้ทันต่อพัฒนาการต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง

-เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร? ถ้าเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอนได้เลยว่า มีความรู้น้อยมากๆ คะ เพราะทางโรงเรียนหรือทางเขตไม่ค่อยสนับสนุนทางด้านนี้เท่าที่ควรคะ ก็เลยคิดว่าเราต้องหาทางพัฒนาตนเอง โดยวิธีของเรา คือ การมาเรียนต่อเพื่อที่จะพัฒนาตัวเอง

- แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร? ขอตอบว่าเรียนไปเพื่อพัฒนาตนเอง และเป็นอะไรที่ตัวเราชอบมาก แต่อาจจะเรียนไม่ค่อยเก่งแต่ก็คิดว่าใจรักบวกกับความสนใจก็น่าจะประสบความสมเร็จได้/และที่สำคัญจะต้องนำความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละเทอมไปพัฒนา ปรับปรุงที่ทำงาน 100% แน่นอน เพราะหน้าที่ๆ รับผิดชอบที่โรงเรียนเกี่ยวกับด้าน It จึงอยากที่จะศึกษาให้มากที่สุด แลฃะได้รับประโยชน์มากที่สุดคะ

จรัญ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
 •      ความคาดหวังเกี่ยวกับวิชานี้
       อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการในการสร้างสื่อ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
 •      ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
       ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเพียงแต่เคยเห็น  จึงอยากรู้วิธีการสร้างและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 •      เรียนวิชานี้ไปทำไม
       เพื่อต้องการนำความรู้ที่ได้ไปใช้สร้างสื่อ  พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่โรงเรียนเพราะสื่อต่าง ๆ ที่มีไม่ค่อยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนมากนัก  บางครั้งเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวจนผู้เรียนนึกภาพไม่ออก  เรายิ่งสอนก็ยิ่งงง  จึงคิดว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดครูสอนมากขึ้น
ไพรสาร กาบทุม
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

1.อยากเรียนรู้การนำ cai ไปใช้งานและการประเมินผลหลังจากการใช้งานตลอดจนการสร้างcaiอย่างละเอียด

2.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบ้างแต่ไม่ละเอียดลึกและสามารถนำไปใช้งานในการเรียนการสอนได้

3.ในการเรียน การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จุดประสงค์ในการเรียนเพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้ไปสร้างสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนการสอนในด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและมีความจำเป็นในปัจจุบัน

นิภาพร จันเสนา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

1.  มีความคาดหวังในวิชานี้คือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและมีความรู้ในผลิตสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้    อยากทราบเกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู้  หลักการในการออกแบบ  ขั้นตอนของการออกแบบ  วิธีการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้างแบบทดสอบความรู้หลังจากนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ

2.  มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่องของการนำไปใช้งาน และการใช้โปรแกรม Authorware ในการสร้างบทเรียนช่วยสอนเบื้องต้น

3.  เรียนวิชานี้เพื่อ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาประกอบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากที่ได้รับความรู้จากการศึกษาภายในชั้นเรียน  ทั้งในเนื้อหาที่ไม่สามารถให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเองได้  และความรู้ไปช่วยเพื่อนครูในโรงเรียนในการสร้างสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ณิษา สิริปัญญา
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

1. คาดหวังว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชา  CAI  จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนมีการเรียนคุณภาพ

2. เคยได้ยินโปรแกรม Authorware  ที่ใช้ในการทำ CAI มาบ้าง แต่ยังไม่เคยใช้โปรแกรม  ดังนั้น ความรู้ในการทำ CAI   จึงมีน้อยมาก

3. เรียนวิชานี้เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเอง สร้างสื่อการเรียนการสอนของตัวเองให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

นงค์นุช ทรัพย์อนันต์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

 1. เนื่องจากข้าพเจ้าย้ายเข้ามาเรียนเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในชั้นปีที่  2  ประสบการณ์ในการสอนก็จะสอนวิชาคณิตศาสตร์มาตลอด  13  ปี  จึงคาดหวังและต้องการที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในวิชานี้ไปใช้ในการออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ให้น่าสนใจและเด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยความสนใจ

2.ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่อนข้างน้อย

3.เมื่อได้รับความรู้ในการเรียนวิชานี้  ข้าพเจ้าจะนำไปใช้ในการสร้างและออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์

ธนิตา ชาติวุฒิ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

        1.ความคาดหวังวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ  การนำโครงสร้าง  ระบบ  จากสิ่งที่เรียนนำไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในการจัดการในระบบการเรียนการสอน  เพื่อให้การทำงานมีระบบ  โครงสร้างในพื้นฐานที่เหมาะสมเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีระบบที่ไม่ชัดเจน  มีการทำงานที่ซ้ำซ้อน  หากมีการจัดการระบบที่ดีทำให้งานเกิดความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ   

            อยากได้อะไร  อยากให้มีการเน้นการนำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอน

            อยากเรียนรู้อะไร  เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม CAI ที่จะนำไปใช้ในการจัดการระบบการเรียนการสอนของนักเรียน และครู เนื่องจากครูยังมีความรู้เกี่ยวกับ CAI  ค่อนข้างน้อย  ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอน

        2.มีความรู้เกี่ยวคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน  มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาบ้าง  แต่ยังไม่เกิดความเชี่ยวชาญเนื่องจากไม่ได้ใช้ในการสอน  และไม่ได้สอนคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการลืมว่าต้องทำยังไงบ้าง  หากมีการทบทวนอีกครั้ง  สามารถเรียนรู้ได้

        3.แล้วจะเรียนวิชานี้ไปทำไม  เราจะใช้หรือไม่อย่างไร  เรียนไว้เพื่อประยุกต์ความรู้ไปใช้ในงานวิชาการ  พัฒนางานวิชาการเกี่ยวกับการใช้  CAI  ซึ่งเป็นสื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ไปยังครูผู้สอนได้  ให้นักเรียนได้  หากมีการเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปจะทำให้ครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์  โดยปัจจุบันครูผู้สอนไม่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะ (ในโรงเรียน) หากเราเป็นตัวแทนในการจัดการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใด  จะทำให้ครูผู้สอนเล็งเห็นความสำคัญ  เห็นระบบการทำงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะดียิ่งขึ้น

ประภาภรณ์ ปีอาทิตย์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

BAR ในความคิดของข้าพเจ้า

1.พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร

      จากการลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ข้าพเจ้ามีคาดหวังว่าข้าพเจ้าจะต้องมีความรู้และความสามารถที่จะออกแบบและพัฒนา CAI ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดทำ CAI พร้อมทั้งกระบวนการและเทคนิคต่างๆ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงๆ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่า CAI ที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นนั้น สามารถที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลต่างๆที่สนใจได้อีกด้วย 

2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

      ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่อนข้างน้อย เพราะว่าไม่ทราบเทคนิคต่างๆในการใช้โปรแกรมที่จะนำมาใช้ในการจัดทำ CAI และไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการในการออกแบบ CAI ที่ดี เพื่อให้ CAI นั้นสมบูรณ์ที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนให้มากที่สุด

3. เราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

     เหตุผลที่เรียนวิชานี้ คือ ต้องการที่จะออกแบบและพัฒนา CAI เพื่อที่จะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงๆ  นอกจากนี้คิดว่าจะนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นๆ ที่สนใจที่จะนำเอา CAI เข้าไปช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะจัดทำ CAI อย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง

จารุรัตน์ ผลพิบูลย์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

1.  มีความคาดหวังในการทำและการออกแบบ CAI  ได้  และสามารถนำกลับไปใช้ที่ทำงานต่อได้

2.  มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้อย  และไม่เคยใช้โปรแกรม Authorware ในการจัดทำ  CAI  เลย

3.  เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนในบางเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจและสามารถทำให้นักเรียนมองเห็นในรูปธรรมได้  ซึ่งจะนำไปพัฒนานักเรียนในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น

บุญเหลือ หอมเนียม
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

     1.พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร

       ความคาดหวังกับการเรียนวิชานี้ 
         -  เพื่อสามารถวิเคราะห์  ออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         -  อยากเรียนรู้กระบวนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

     2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

        ความรู้เกียวกับเรือ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
         - รู้จักความหมาย,การนำไปใช้บ้าง
         - รู้จักปรแกรมที่ใช้สร้าง และใช้โปรแกมเบื้องต้นได้บ้าง

     3.  แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

           -  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
         -  เผยแพร่ความรู้ สู่เพื่อนร่วมงานและบุคคลที่สนใจ 

นิภาพร จันเสนา
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

1.  มีความคาดหวังในวิชานี้คือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและมีความรู้ในผลิตสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้    อยากทราบเกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู้  หลักการในการออกแบบ  ขั้นตอนของการออกแบบ  วิธีการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้างแบบทดสอบความรู้หลังจากนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ

2.  มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่องของการนำไปใช้งาน และการใช้โปรแกรม Authorware ในการสร้างบทเรียนช่วยสอนเบื้องต้น

3.  เรียนวิชานี้เพื่อ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาประกอบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากที่ได้รับความรู้จากการศึกษาภายในชั้นเรียน  ทั้งในเนื้อหาที่ไม่สามารถให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเองได้  และความรู้ไปช่วยเพื่อนครูในโรงเรียนในการสร้างสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ชรินทร์ทิพย์:ความคาดหวังในการเรียน
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

      ความคาดหวังและสิ่งที่อยากเรียนรู้

      ความคาดหวังเบื้องต้น คือ เข้าใจในคำว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างถ่องแท้ ความคาดหวังอันสูงสุด คือ สามารถนำความรู้ที่มีและความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนไปประยุกต์ใช้การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ออกแบบ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน

     ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

     ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับปานกลาง คือพอจะรู้ว่า เป็นลักษณะของสื่อมัลติมีเดีย ที่ประกอบด้วย รูปภาพ ตัวอักษร เสียง สี แสง หลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน มีการนำเสนอสื่อทางคอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

     เรียนไปทำไม จะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

      เรียนเพื่อรู้..และทำได้  ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ หากเกิดการเรียนรู้แล้วทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และคิดว่าเมื่อเรียนรู้และบรรลุผลแล้วจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างแน่นอน

เบ็ญจมาศ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

-  พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร

   นำไปผลิตสื่อการเรียนการสอน วิธีการการใช้ เทคนิคต่างๆ

- เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

   ไม่มี

-   แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

   ผลิตสื่อให้แก่สถานศึกษา

 

 

จารุรัตน์ ผลพิบูลย์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

1.  มีความคาดหวังในการทำและการออกแบบ CAI  ได้  และสามารถนำกลับไปใช้ที่ทำงานต่อได้

2.  มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้อย  และไม่เคยใช้โปรแกรม Authorware ในการจัดทำ  CAI  เลย

3.  เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนในบางเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจและสามารถทำให้นักเรียนมองเห็นในรูปธรรมได้  ซึ่งจะนำไปพัฒนานักเรียนในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น

ประภาภรณ์ ปีอาทิตย์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

BAR ในความคิดของข้าพเจ้า

1.พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร

      จากการลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ข้าพเจ้ามีคาดหวังว่าข้าพเจ้าจะต้องมีความรู้และความสามารถที่จะออกแบบและพัฒนา CAI ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดทำ CAI พร้อมทั้งกระบวนการและเทคนิคต่างๆ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงๆ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่า CAI ที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นนั้น สามารถที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลต่างๆที่สนใจได้อีกด้วย 

2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

      ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่อนข้างน้อย เพราะว่าไม่ทราบเทคนิคต่างๆในการใช้โปรแกรมที่จะนำมาใช้ในการจัดทำ CAI และไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการในการออกแบบ CAI ที่ดี เพื่อให้ CAI นั้นสมบูรณ์ที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนให้มากที่สุด

3. เราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

     เหตุผลที่เรียนวิชานี้ คือ ต้องการที่จะออกแบบและพัฒนา CAI เพื่อที่จะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงๆ  นอกจากนี้คิดว่าจะนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นๆ ที่สนใจที่จะนำเอา CAI เข้าไปช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะจัดทำ CAI อย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง

นาทญา ขุดปิ่น วิเคราะห์ตนเองเบื้องต้น
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

           ข้าพเจ้ามีความคาดหวังกับวิชานี้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของข้าพเจ้าที่จะรับด้วย  ข้าพเจ้าอยากมีความรู้ความสามารถในการสร้างชิ้นงาน เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ที่ข้าพเจ้าเพิ่งเริ่มสอน เพราะผู้บริหารเห็นว่าข้าพเจ้าเรียนมาทางเทคโนโลยี   ซึ่งหารู้ไม่ว่าข้าพเจ้าก็มีความรู้แค่งูๆปลาๆ เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละ  เมื่อได้รับมอบหมายให้สอนข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม  จนถึงขนาดผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองได้   ซึ่งโปรแกรมที่ข้าพเจ้าอยากเรียนเช่น  Autoware , Swish , Flash,  Dreamever , photoshop 

              ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนข้าพเจ้าเคยอบรมมานานแล้ว(มากกว่า 5 ปี)และไม่ได้นำไปใช้ จนบัดนี้คงจะลืมเลือนไปซะส่วนใหญ่  และคิดว่าคงจะต้องเริ่มใหม่จาก ศูนย์  แค่ ณ เวลานี้เปิดโปรแกรมได้เท่านั้น

               ข้าพเจ้าหวังไว้ว่าจะนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ ไปสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสักเรื่อง  เพื่อเป็นผลงานของตนเองในการเลื่อนวิทยฐานะทางวิชาชีพต่อไป  (เรียนเพื่อให้รู้  รู้เพื่อทำให้ได้  และใช้ในการพัฒนาเรียนการสอนต่อไป)

ปวีณาหล้าคำภา
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

1. อยากเรียนรู้การทำ  CAI เทคนิคและหลักการต่างๆ

2. มีความรู้น้อยมาก เพราะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ยังน้อย

3.  เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์และนำไปทำ IS เพื่อใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

เรณู รื่นรวย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

1. ความคาดหวังเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ในความคิดของข้าพเจ้าคาดหวังว่าอยากได้รับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่องของการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทคนิควิธีการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของข้าพเจ้ามีค่อนข้างน้อย คือ เคยสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาบ้างแต่นานมากแล้วตั้งแต่สมัยยังเรียนในระดับปริญญาตรี  ซึ่งเทคนิควิธีการยังไม่ทันสมัยและรวดเร็วเหมือนในปัจจุบัน การสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในสมัยนั้นจึงค่อนข้างยุ่งยากสักหน่อยในความรู้สึกของข้าพเจ้า

3. ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ทันสมัยและเพิ่มความน่าสนใจให้กับบทเรียนมากยิ่งขึ้น  ผลตอบรับและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนน่าจะดีและได้ผลกว่าการบรรยายด้วยปากเปล่าของครูผู้สอน

อัมพา
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

1.สามารถนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้อยากเรียนรู้การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้อยมาก

3.เรียนวิชานี้เพราะอยากผลิตคอมพิวเตอร์ข่วยสอนและประเมินผลได้ด่วยตนเองเพื่อจะนำไปผลิตเป็นสื่อและพัฒนาการเรียนการสอนกับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น

ขวัญเรือน
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

1.พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร

ตอบ  .....อยากนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

ตอบ .....มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในส่วนของความเข้าใจ ว่ามีลักษณะอย่างไร เอาไปใช้ทำอะไร มีประโยชน์อย่างไร

3.แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

ตอบ....เหตุผลที่จะต้องเรียนวิชานี้ก็คือ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บการศึกษาแห่งชาติที่มีจุดเน้น ในเรื่องการจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ฉะนั้นครูจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ การนำเอาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้จึงมีความสำคัญที่จะกระตุ้นให้ให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากขึ้น ...สำหรับดิฉันคิดว่าเมื่อได้เรียนวิชานี้แล้วจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้มากที่สุดทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน

สิริภัทร
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

 

 1. นำความรู้จากเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยนำเสนอบทเรียนสำเร็จรูปให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความสนใจ  โดยต้องการทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้สมบูรณ์และน่าสนใจให้มากที่สุด  เรียนรู้เทคนิควิธีการในการจัดทำตามขั้นตอนให้มากที่สุด

 2.  มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้อยมาก เนื่องจากยังไม่เคยทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาแล้ว

 3.  อยากมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาก  เพราะจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ตัวผู้เรียนให้มากที่สุด  เมื่อข้าพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดารารัตน์ ทำแกว : วิเคราะห์ตัวเองเบื้องต้น
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

         เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นครูสอนคณิตศาสตร์มานานอีกไม่ถึง5 เดือน ก็จะครบ  10 ปี ก่อนการเริ่มทำงานได้ตั้งปณิธานกับตนเองไว้ว่าจะไม่ย้ายโรงเรียนถ้าทำให้เด็กนักเรียนที่สอน เก่งและดีไม่ได้ แต่สุดท้ายความหวังของตนเองคงอาจจะเป็นไปไม่ได้ เพราะยิ่งเนิ่นนานวันนักเรียนก็ยิ่ง มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าได้พยายามปรับปรุงรูปแบบการสอน ใช้เทคนิคต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการสร้างความเป็นกันเองกับเด็กเพื่อให้เด็กมองว่า คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด แต่สื่อที่ผลิตออกไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์  ข้าพเจ้าจึงพยายามพัฒนาความสามารถด้านการสร้างและผลิตสื่อการสอน เพื่อนำมาใช้ในการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เมื่อมาถึงยุคปฏิรูปการศึกษาที่มีการนำเอาเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างหรือผลิตสื่อมากขึ้น แม้จะลงทุนอย่างมหาศาลก็การได้มาซึ่งคอมพิวเตอร์ราคาแพง(ระยะแรก ๆ )  แต่ผลที่ได้รับรับรองว่าถ้าคนอื่นทราบคงหัวเราะเยาะได้ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความหายนะของคอมฯ ในช่วงเวลาเพียง 2 ปี เนื่องจากความไม่รู้ของตนเอง

       จากเหตุผลข้างต้นคนอ่านอาจมองว่าเป็นเรื่องเล่าที่แฝงคารมแต่ตนเองขอการันตีเป็นความจริง จึงขอวิเคราะห์ตัวเองตามรายละเอียดดังนี้

       1.   ความคาดหวังของข้าพเจ้าเกี่ยวกับวิชานี้คือ ความรู้และความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรมแกรมที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวาง โดยมีความเป็นกลางด้านการนำไปใช้ (ใช้ได้ในชนบท) และความชัดเจนในการถ่ายทอดเนื้อหา วิธีการใช้ เพราะตนเองขาดทักษะด้านของคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก (ถึงมากที่สุด) บางครั้งตามไม่ทันแต่ไม่กล้ารบกวนเวลาเรียนของเพื่อน (แท้จริงอายคนอื่นมากกว่า) จึงขอความกรุณามายังอาจารย์ผู้สอนด้วยความสัจจริงคะในสิ่งที่หวัง เกรดไม่สำคัญคะขอให้ฉันเข้าใจจริงและนำไปใช้ได้เป็นพอคะ

       2.    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับข้าพเจ้านั้นคงอธิบายได้ 10 เปอร์เซ็นต์ของความ      ถูกต้องคะ ความจริงอยากรุ้แต่ดอกาสในการเรียนรู้มีน้อย  การนำไปใช้เกิดได้ยากเนื่องจากโรเงรียนยังขาดอุปกรณ์

       3.    ที่ข้าพเจ้าเริ่มต้นวางแผนหันหน้าตนเองมาเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการสอนและการทำงาน ทั้งในด้านการแก้ปัญหา และเสริมสร้างประสิทธิภาพของงาน  แม้ในความจริงตนเองจะไม่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เท่าที่ควรแต่เชื่อว่าหากมีโอกาสได้เรียนรู้ การพัฒนาตนเองก็จะเกิดได้ง่าย หรือแม้อาจจะเกิดได้ยากเพราะการรับรู้เกิดได้ช้า ก็จะพยายามคะ                               

      

 

 

 

        

ดารารัตน์ ทำแกว : วิเคราะห์ตัวเองเบื้องต้น
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

         เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นครูสอนคณิตศาสตร์มานานอีกไม่ถึง5 เดือน ก็จะครบ  10 ปี ก่อนการเริ่มทำงานได้ตั้งปณิธานกับตนเองไว้ว่าจะไม่ย้ายโรงเรียนถ้าทำให้เด็กนักเรียนที่สอน เก่งและดีไม่ได้ แต่สุดท้ายความหวังของตนเองคงอาจจะเป็นไปไม่ได้ เพราะยิ่งเนิ่นนานวันนักเรียนก็ยิ่ง มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าได้พยายามปรับปรุงรูปแบบการสอน ใช้เทคนิคต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการสร้างความเป็นกันเองกับเด็กเพื่อให้เด็กมองว่า คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด แต่สื่อที่ผลิตออกไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์  ข้าพเจ้าจึงพยายามพัฒนาความสามารถด้านการสร้างและผลิตสื่อการสอน เพื่อนำมาใช้ในการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เมื่อมาถึงยุคปฏิรูปการศึกษาที่มีการนำเอาเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างหรือผลิตสื่อมากขึ้น แม้จะลงทุนอย่างมหาศาลก็การได้มาซึ่งคอมพิวเตอร์ราคาแพง(ระยะแรก ๆ )  แต่ผลที่ได้รับรับรองว่าถ้าคนอื่นทราบคงหัวเราะเยาะได้ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความหายนะของคอมฯ ในช่วงเวลาเพียง 2 ปี เนื่องจากความไม่รู้ของตนเอง

       จากเหตุผลข้างต้นคนอ่านอาจมองว่าเป็นเรื่องเล่าที่แฝงคารมแต่ตนเองขอการันตีเป็นความจริง จึงขอวิเคราะห์ตัวเองตามรายละเอียดดังนี้

       1.   ความคาดหวังของข้าพเจ้าเกี่ยวกับวิชานี้คือ ความรู้และความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรมแกรมที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวาง โดยมีความเป็นกลางด้านการนำไปใช้ (ใช้ได้ในชนบท) และความชัดเจนในการถ่ายทอดเนื้อหา วิธีการใช้ เพราะตนเองขาดทักษะด้านของคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก (ถึงมากที่สุด) บางครั้งตามไม่ทันแต่ไม่กล้ารบกวนเวลาเรียนของเพื่อน (แท้จริงอายคนอื่นมากกว่า) จึงขอความกรุณามายังอาจารย์ผู้สอนด้วยความสัจจริงคะในสิ่งที่หวัง เกรดไม่สำคัญคะขอให้ฉันเข้าใจจริงและนำไปใช้ได้เป็นพอคะ

       2.    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับข้าพเจ้านั้นมีน้อยมาก อธิบายได้ 10 เปอร์เซ็นต์ของความถูกต้องคะ ความจริงอยากรุ้แต่ดอกาสในการเรียนรู้มีน้อย  การนำไปใช้เกิดได้ยากเนื่องจากโรเงรียนยังขาดอุปกรณ์

       3.    ที่ข้าพเจ้าเริ่มต้นวางแผนหันหน้าตนเองมาเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการสอนและการทำงาน ทั้งในด้านการแก้ปัญหา และเสริมสร้างประสิทธิภาพของงาน  แม้ในความจริงตนเองจะไม่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เท่าที่ควรแต่เชื่อว่าหากมีโอกาสได้เรียนรู้ การพัฒนาตนเองก็จะเกิดได้ง่าย หรือแม้อาจจะเกิดได้ยากเพราะการรับรู้เกิดได้ช้า ก็จะพยายามคะ                               

      

 

 

 

        

athikomnajai
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
 1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร
 2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร
 3. แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

1  อยากเรียนรู้หลักการ  วิธีการ  สร้าง cai สู่การปฏิบัติได้

2  มีความรู้เล็กน้อย ยังไม่สามารปฏิบัติได้

3  เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  และเผยแพร่ในหน่วยงานแก่ผู้ที่สนใจ

วีนัส สนโต
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

1.  ต้องการนำความรู้เกี่ยวกับวิชานี้ไปสร้างสื่อและนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในปัจจุบันได้

2.  มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้อย  แค่รู้ว่านำมาใช้ทำอะไร

3. จะเรียนวิชานี้เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสื่อ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน  และในการทำ Is  ต่อไป

จรัญ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอตอบภาพรวมครับ

ที่เลือกเรียนเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารวมถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก็เพราะอยากหาสื่อหรือนวัตกรรมที่เหมาะกับการนำไปช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่อยากรู้ตามศักยภาพของโรงเรียนและของเด็กนักเรียนครับ

ทิพวิมล ชัยวงค์เวชวัฒนา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

                 จุดประกายความคิด  CAI  คิดเห็นอย่างไรอ่านได้ 3 ประเด็นนี้

                 ประเด็นที่ 1  ความคาดหวังเกี่ยวกับ CAI

 • ได้รับความรู้  ทักษะเกี่ยวกับ CAI
 • สามารถสร้างสื่อ CAI ได้ด้วยตนเอง
 • ได้เสริมประสบการณ์ต่างๆที่หลากหลาย แปลกใหม่อยู่เสมอ

                ประเด็นที่ 2  ประสบการณ์เกี่ยวกับCAI    

 • มีความรู้ CAI เพียงเล็กน้อย
 • รู้ทฤษฎีมากกว่าขาดการปฎิบัติจริง   
 • สื่อ CAI เป็นสื่อมัลติมีเดียใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้เสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

                ประเด็นที่ 3  ปลายทางของ CAI

 • รู้  เข้าใจ  ทำได้
 • เสริมทักษะและพัฒนาสื่อให้น่าเรียนรู้
 • พัฒนาศักยภาพของตนเอง

                สุดท้ายคำตอบที่ได้คือ  เรียนรู้ให้ทำได้เพื่อนำไปใช้พัฒนาศิษย์ของเรา     

วิไลย์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
 1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร  ตอบ  สามารถทำบทเรียนสำเร็จรูปได้โดยใช้เทคนิควิธีการที่เข้าใจง่าย
 2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร  ตอบ  มีความรู้น้อยแต่ก็พอเคยได้ยินและรู้จักมาบ้างแต่น้อยมากการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่เรื่องของการพิมพ์งานด้านการเรียนการสอน
 3. แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร   ตอบ  ส่วนหนึ่งจะนำความรู้หลักการ และแนวทางต่างๆที่ได้มาใช้ในการจัดทำงานวิจัย อีกประการหนึ่งคือนำสิ่งที่ได้ไปพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถและทันสมัย
ทิพย์วรรณ ศรชัย
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ตอบข้อ 1.ความคาดหวังต่อวิชานี้  เพื่อต้องการนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปจัดทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและคิดว่าจะมีสื่อ CAI เป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง

ตอบข้อ 2. มีความรู้เกี่ยวกับ CAI มีเพียงทฤษฎีค่ะ ปฏิบัติก็รู้บ้าง งู ๆ ปลา ๆ เพราะส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านงานเอกสารเป็นส่วนใหญ่

ตอบข้อ 3. เรียนวิชานี้เพื่อนำเทคนิคและวิธีการไปใช้แก้ปัญหาทางการเรียนการสอน และเพื่อสร้างสื่อ CAI นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

IP: xxx.29.37.21
เขียนเมื่อ 

ตอบ 1. จากความคาดหวังว่าหลังจากที่ผู้เรียน ..เรียนวิชานี้ไปแล้วจะได้อะไร   ??  ก่อนอื่นก็ต้องถามตัวอาจารย์ผู้สอนก่อนว่าให้ความรู้ได้มาก-น้อยขนาดไหน เพราะการมาเรียนในระดับปริญญาโท  ตนเองก็คาดหวังพอสมควรว่าจะได้รับความรู้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และควรจะเป็น แต่ปรากฎว่าเสียความรู้สึกกับท่านอาจารย์ (บางท่าน) ที่ท่านยังไม่เตรียมพร้อมสำหรับการสอนเท่าที่ควรจะเป็น  เหมือนเข้ามาทำหน้าที่สอน ๆ แล้วก็รอให้หมดเวลา ไม่รู้ว่าจบ ดร.มาได้ไงนะ  อาจารย์ เหอ ๆ //  

ตอบ 2.  ถ้าถามว่าพวกเรามีความรู้ทางด้าน CAI ขนาดไหน ก็ต้องตอบว่าพอมีบ้าง แต่คงต้องได้รับการปรุงแต่งจากท่านอาจารย์ผู้สอนพื่อให้ CAI ที่ได้เป็น "ระบบ" มากยิ่งขึ้น  เพราะทุกวันนี้เพื่อน ๆ ทุก ๆ คนยังสร้าง CAI อย่างไม่เป็นระบบ ยังไม่เข้าใจขั้นตอนก่อน-หลัง ว่าควรจะต้องทำอะไร  และที่สำคัญที่สุด บางกลุ่ม ยังใช้วิธี Make ตัวเลขเองด้วยซ้ำ  เหอ ๆ แล้วแบบนี้ขอถามกลับไปยังอาจารย์ผู้สอนว่า  ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้สอนและมีประสบการณ์ ท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร  // อีกเรื่องก็คือ อยากให้อาจารย์ช่วย Update ข้อมูลในส่วนของการนำ CAI ไปสร้างในกระบวนการผ่านทาง online บ้าง เค้ามีกระบวนการอย่างไร  และปัจจุบันนี้ บทเรียนฯ ดังกล่าวควรสร้างและนำไปประยุกต์ในทิศทางใดได้บ้าง

ตอบ 3. ถ้าถามว่าแล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม  ได้ประโยชน์อย่างไร  ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็คือ เรียนเพื่อเอาเกรดไงอาจารย์??  แต่ถ้าถามว่าเรียนแล้วนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร ก็มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับระบบการศึกษาในปัจจุบันนี้  แต่อยากให้เน้นในเรื่องของการ ประยุกต์ กับผู้เรียนให้มากซักหน่อย เนื่องจาก CAI ของม.นเรศวร ยังไม่ ประยุกต์ กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเลย เหอ ๆๆ เหมือนเอาหนังสือทั้งเล่มมาวางแปะไว้บนคอมพิวเตอร์  แบบนี้มันไม่ใช่ CAI หรอกนะ แต่มันเป็น E-book ซะมากกว่า  5555  อยากให้อาจารย์เน้นตรงนี้มาก ๆ

 

kk
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ประทับใจคำตอบในวันที่ 23 มีนาคมจัง ตรงใจดี