BAR : Befor Action Review

     ไม่ได้จะมาชวนไปเที่ยวบาร์หรอกนะครับ แต่ก่อนการเรียนรายวิชานี้ ตามหลักการแล้ว เราควรจะประเมิน หรือวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเบื้องต้น แต่ใครเล่าจะวิเคราะห์ผู้เรียนได้ดีเท่ากับวิเคราะห์ตนเอง หรือรู้จักตนเอง ผมเลยอยากให้พวกเราช่วยตอบคำถามต่อไปนี้นะครับ

  1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร
  2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร
  3. แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับ ที่สำคัญไม่มีผลต่อเกรด ผมไม่อยากให้พวกเราโกหกตัวเอง