ประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  ติดต่อ

  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในมุมมองของข้าพเจ้า  

    จากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หรือจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน นั้น ทำให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังนี้

  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับการจัดการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ในตารางเรียน  อีกทั้งมีเครื่องมือมากมายหลายชนิดที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถที่จะเลือกนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละคน เช่น วีดีโอเทป คอมพิวเตอร์  เครื่องฉายสไลด์  เป็นต้น 

   ซึ่งการนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะสนองต่อนโยบายของทางรัฐบาลคือ การสนับสนุนให้ทุกคนสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ ใครอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน และเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

     

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประภาภรณ์ ปีอาทิตย์

หมายเลขบันทึก: 18670, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-06 11:18:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)