เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว  ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกองกิจการนิสิต  ดูแต่ละห้องแล้ว  รู้สึกสดชื่น  สบายตาดีจัง  อยากให้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งหน่วยงานที่หน่วยงานอื่นๆ สามารถแวะเวียนไปดูตัวอย่างค่ะ  คณะศึกษาศาสตร์เอง  ก็กำลังมีกิจกรรม 5 ส. ต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา  ซึ่งครั้งนี้    จะแบ่งการตรวจ 5 ส. เป็น  3 ระยะ โดยมีกรรมการคอยตัดสินโดยไม่บอกให้รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะไปตรวจตอนไหน  ขณะนี้หน่วยงานย่อยในคณะศึกษาศาสตร์ก็กำลังตื่นตัวกับกิจกรรม  5  ส.  กำลังสะสางเอกสาร  สิ่งของต่างๆ กันยกใหญ่  คิดว่า  5 ส. นัดนี้คงจะมีการพัฒนาขึ้นค่ะ