เพื่อประโยชน์ต่อครูผู้สนใจ หรือ ครูผู้ที่จะเป็นรุ่นต่อไปในการพัฒนาตนเอง เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  จึงได้เกิดบันทึกนี้  เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมใจ เตรียมตัว  ซึ่งไม่ได้ยากอย่างที่คิด  หากเรารู้ตนและเตรียมตนไว้ล่วงหน้า ก่อนวันนั้น  ซึ่งโอกาสจะตามมาด้วย 

ครูอ้อยเคยเขียนบันทึกไว้ที่....อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญเป็นอย่างไรกัน แต่ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร  อาจจะเป็นเพราะ เป็นเรื่องที่ไกลตัว  แต่ไม่เป็นไร  มันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

วันนี้เป็นวันที่สองของการพัฒนา  ทั้งหมด มี 6 วัน

รุ่นนี้ที่ครูอ้อยเข้ารับการพัฒนานี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้วิธีการนี้  ต่อจากนี้ไป  จะพัฒนาโดยใช้วิธีการใหม่  พัฒนาหลังจากการประเมินแล้ว  ดังนั้น  ท่านที่คลิกเข้ามาอ่าน  ก็จะได้สัมผัสสุดท้าย  ก่อนไปเริ่มใหม่ 

เมื่อวานนี้   เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  ที่ทุกคนที่เข้ารับการพัฒนา ต้องเขียนรายงานแบบ Learning Log  ส่งในวันสุดท้ายของการพัฒนา 

ครูอ้อยยังไม่ได้เขียนเลย 

การบรรยาย  โดย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการ  บรรยายได้ดีมาก  ไม่รู้สึกเครียดแต่อย่างใด  ฟังไป คิดไป 

ตอนบ่าย  ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่าน  ที่เคยรู้จักกันในวงการคุรุสภา 

ส่วนวันที่สองของการพัฒนา  ก็จะเป็นผู้บรรยายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 คือท่าน ผอ. นั่นเอง 

 ส่วนตอนบ่าย  ปรมาจารย์ บรรยายเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม  คือ  ท่านพะนอม แก้วกำเนิด  ท่านยังแข็งแรง  บรรยายได้ดี  วัยเดียวกับคุณพ่อของครูอ้อย 

ชมภาพ......

 

Sr18

*******

Sr17

*****

Dsc05607

ส่วนวันที่สาม  คือวันนี้  รอคอยอ่าน บันทึกของครูอ้อย ได้พบกับบล็อกเกอร์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง ......

อูยยยยย  ตื่นเต้นจัง....