หมอไต๋

มะเร็งปากมดลูก การป้องกันและควบคุมมะเร็ง วีไอเอ การจี้เย็น

สวัสดีครับ

พบกันครั้งแรกนี้ผมขอรายงานการดำเนินงานต่างๆให้ทราบบางอย่างก่อนนะครับ

ขณะนี้คณะผู้รับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังทำการวิเคราะห์และจัดทำรายงานการดำเนินการป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2543-2548 ซึ่งเป็นโอกาสที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจด้วยวิธีวีไอเอและการจี้เย็นมาครบรอบหกปี โดยความครอบคลุมที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CPIS พบว่ามีร้อยละ 33.5 ซึ่งถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการมาเลยนะครับ แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการให้การป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกได้ผล คือ ต้องได้ความครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ทำให้เราเห็นได้ชัดว่างานนี้ยังหินมาก นี้ขนาดใช้รอบระยะเวลาการคัดกรองเป็นทุกห้าปีแล้วนะครับ

ผลการดำเนินการนี้คงพอจะช่วยเรากำหนดกลวิธีและแนวทางการดำเนินงานต่อไปได้บ้าง สิ่งที่น่าสนใจก็คือหากเรายังใช้วิธีการเดิม ด้วยเครื่องมือเดิมๆ และทีมงานเพียงเท่าเดิม แล้วหวังว่าจะได้ผลงานเพิ่มขึ้นนั้น อาจเป็นความหวังที่ลมๆแล้งๆก็ได้นะครับ หากเราต้องการเพิ่มความครอบคลุมให้ได้จริงแล้ว เราอาจต้องช่วยกันคิดนอกกรอบหรือหากลวิธีใหม่ๆมาใช้ ตรงนี้แหละที่การจัดการความรู้จะเข้ามาช่วยพวกเราได้เป็นอย่างดี

ทำอย่างไรจะเปลี่ยนจากความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเราแต่ละคน มาเป็นความรู้ของกลุ่มหรือองค์กร

ทำอย่างไรจะเปลี่ยนจากความรู้ของกลุ่มหรือองค์กรที่ซ่อนอยู่ให้เป็นความรู้ที่เปิดเผย

ทำอย่างไรจะเปลี่ยนจากความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายให้เป็นความรู้ที่มีการวางแผนและดำเนินการเป็นระบบ

และจะทำอย่างไรให้ความรู้ที่ได้มาสามารถซึมซาบเข้าไปสู่สมาชิกของเราที่อยู่ตามที่ต่างๆ

และจะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนของกระบวนการเรียนรู้เช่นนี้ได้

สิ่งเหล่านี้คงต้องอาศัยพวกเราทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกันทุกคนนะครับ

วันนี้ขอเล่าสู่กันฟังเท่านี้ก่อนนะครับ ก่อนจากกันขอฝากพุทธศาสนสุภาษิตไว้ซักบทนะครับ

"

สเจปิ สนฺโต วิวทนฺติ ขิปฺปํ สนฺธียเร ปุน
พาลา ปตฺตาว ภิชฺชนฺติ น เต สมถมชฺฌคู
ถ้าแม้นสัตบุรุษวิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันได้สนิทโดยเร็ว ส่วนคนพาลทั้งหลายย่อมแตกกันเหมือนชนะดิน เขาย่อมไม่ได้ความสงบเวรกันเลย
"

โชคดีทุกท่านครับ

สวัสดี

หมอไต๋

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Phanomphraiความเห็น (3)

16 มิย 2549

กำลังนั่งแปลแบบสัมภาษณ์และประเมินผลโครงการป้องกันมะเร็งปากมดลูก Outcomes project อยู่เงียบๆคนเดียว

ถ้าเสร็จแล้ว ต้องต่อด้วยการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดร้อยเอ็ด ครบรอบหกปี โดยจะพยายามให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ

เขียนเมื่อ 
  • คุณหมอยังคงขยันเหมือนเดิม
  • ดีใจที่ได้พบคุณหมอใน GotoKnow ครับ
Nakornsithammarat
IP: xxx.19.202.86
เขียนเมื่อ