คงต้องขอบคุณคณะทำงานที่ได้จัดงาน Prelude "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2 โดยแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 :ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2549 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ท และคงต้องบอกว่าน่าเสียใจสำหรับคนที่ไม่ได้ไปร่วมงาน ลักษณะการจัดงานค่อนข้างเรียบง่ายแต่นั้นทำให้ได้บรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างนักวิจัยด้วยกัน และสิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้เหมือน ๆ กันคือ มุมมองและประสบการณ์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างดีของท่านวิทยากร ถึงแม้ท่านจะไม่สามารถลงรายละเอียดเชิงลึกได้ แต่ภาพรวมแล้วประสบการณ์วิจัยนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักวิจัยหน้าใหม่ และสิ่งที่ได้มากเกินคาดอีกอย่างคือ เพื่อน ต่างสาขา แต่ในอนาคต คงมีการขยายเครือข่ายการวิจัย ออกไปเป็น สหวิทยการมากขึ้น  เนื่องจากเราได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะตัวผมเอง ผมได้รู้จัก อาจารย์ในสาขาอื่นมากขึ้น และได้ทีการพูดคุยกัน ทำให้ว่าท่านไหนมีความเชี่ยวชาญ ด้านไหนบ้าง และหากผมจะทำงานวิจัยในด้านนั้น ๆ ผมต้องติดต่อใคร  หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานลักษณะนี้ คงจะมีต่อไปอย่างต่อเนื่อง