พบกับ 2 สว. นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ และ สว.โภณ สุภาพงษ์ นักวิชาการ และตัวแทนเครือข่ายเภสัชกร ที่ลานโสเหล่สาธารณะเย็นนี้ 17.00 - 20.00 น.