ไม่เคยเห็นภาพสมองคนที่สะเอียดอย่างนี้มาก่อนคะ Brainmaps.org รวบรวมภาพดิจิตอลที่ละเอียดมากของแผนที่สมองไว้คะ สำหรับคนด้าน Human-Computer Interaction แล้ว แม้จะเกี่ยวข้องกับงานด้าน Cognition อยู่มาก แต่ก็ไม่ถึงขนาดต้องเข้าใจการทำงานของสมองอย่างละเอียด 

... แต่ดิฉันเห็นแล้วทำให้นึกถึงภาพสมองของคุณพ่อดิฉันที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเมื่อปลายปี 47 จะเห็นจุดมืดขนาดเท่าเม็ดถั่ว ซึ่งคือจุดที่เซลสมองขาดออกซิเจนไปแล้ว ทำให้เป็นอัมพฤตด้านซ้าย ปากเบี้ยว พูดไม่รู้เรื่อง และก็หลงลืมอยู่บ้าง แต่ด้วยกำลังใจที่เยี่ยมยอด ท่าน train สมองเสียใหม่ ปัจจุบันหายเป็นอัมพฤตแล้วคะ ... สมองคนเรานี้มหัศจรรย์เหลือเกิน ...

ปล. อ่าน PlanetHCI.org แล้วได้ประโยชน์อย่างยิ่งคะ ลิงค์ของ Brainmaps.org ที่ได้มานี้มาจาก PlanetHCI.org ที่ทีมงานพัฒนาไว้ด้วยการลงระบบ PlanetMatter ที่พัฒนาขึ้น