วันที่ 10 มีค.49 เวลา13.00 น.ได้เข้าร่วมประชุมคณะกม.QC (ผ้สังเกตการณ์) คุณหมอประพาฬรัตน์ เป็นประธาน คณะกม.ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกกลุ่มงานประมาณ 10 คน วันนี้ประชุมเพื่อแบ่ง/ปรับเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบให้กม.แต่ละคนช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยงติดตาม CQI (เนื่องจากจะจัดมหกรรมคุณภาพประมาณเดือนมิถุนายน49 ) ซึ่งได้ทราบจากประธานว่ามีหลายหน่วยงานที่ได้ทำ CQI ไปแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียน  ฟังแล้วรู้สึกดีทีเห็นความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในสถาบัน เพราะหน่วยงานเค้าตระหนักได้เอง CQI โดยไม่ต้องให้ใครมาบอกมากระตุ้น สำหรับตนเองได้เห็นช่องทางในการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพเข้าไปในระบบที่มีอย่แล้ว