พระราชทานพระราชดำรัส เพิ่มเติม เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง “

พระราชทานพระราชดำรัส เพิ่มเติม เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง “ 

...คำว่า พอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีใช้สำหรับใช้ของตนเอง มีความหมายว่าพอมีพอกิน...พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...
                ...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ก็ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ...
                “...Self-sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่นอยู่ได้ด้วยตนเอง...
                “...คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอเพียงความเห็น (2)

เนท
IP: xxx.7.182.104
เขียนเมื่อ 
ผมอยากได้รายละเอียดที่เป็นตัวอย่างเหตุการณ์เพราะผมจะเอาไปทำรายงาน...ข่วยกรุณาหน่อยนะคร๊าบ...
ตุ๊ก
IP: xxx.9.3.191
เขียนเมื่อ 

ตุ๊กอยากได้รายละเอียดและตัวอย่างเพิ่มเต่มค่ะจะเอาการนำเสนอไปส่งอาจารย์ค่ะ

                               ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ