เวทีสาธารณะเรื่องการปฏิรูปการเมือง

SOLE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเมืองภาคพลเมือง

ขอเชิญชาวจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงเข้าร่วมเวทีโสเหล่สาธารณะเรื่องการปฏิรูปการเมือง ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2549 เวลาตั้งแต่ 17.00 - 20.00 น. ณ ลานโสเหล่สาธารณะจังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลานโสเหล่เวทีสาธารณะความเห็น (0)