น.พ.เปรมศักดิ์ เพียรยุระ อดีตส.ส.ระบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย ได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคแล้ว หลังจากนั้นได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดพิกุลทอง เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. ที่ผ่านมา และพิธีได้เสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา 15.00 น. หลังจากนั้น ในช่วงเย็นวันนี้ จะเดินทางไปจำวัด ที่วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ซึ่งมีพระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เป็นเจ้าอาวาส

เราชาวลานโสเหล่สาธารณะจังหวัดอุบลราชธานี ขออนุโมทนาในกุศลกรรมที่ท่านได้กระทำในครั้งนี้