วันนี้ได้รับจดหมายจากพ.ร.พ.ให้ไปรับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลHAและประกาศนียบัตรโรงบาลสร้างเสริมสุขภาพHPHจากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุในวันที่14มีนาคม2549       ได้เดินดูบรรยากาศองค์กรของเจ้าหน้าที่  ดูทุกคนมีกำลังใจและยิ้มแย้มแจ่มใส    ได้ไปเยี่ยมตึกศัลยกรรมที่โดนสอบซ่อมก่อนที่จะผ่านHPH ก็ทราบว่าคุณหมอประสงค์มาถามแล้วว่าจะทำอะไรกันต่อดี        ดิฉันก็ดีใจเพราะคุณสมรตอบว่าก็ทำเหมือนเดิมค่ะ  พัฒนาไปเรื่อยๆ   วันนี้จิ๋มตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนที่พ.ร.พ.มาตรวจครั้งแรก  หน้าจะแสดงอาการวิตกมากเพราะหัวหน้า คุณสุคนธ์ศรีเกิดป่วยกระทันหันก่อนพ.ร.พ.จะเข้ามาตรวจและงานศัลยกรรมโดนสอบซ่อม  ผ.อ.ก.คุณศุภลักษณ์ หมอศรัณยาคุณถนอมจิตต์จากงานORต้องเข้าไปช่วยแนะและให้กำลังใจซึ่งทำให้เราก็ผ่านHAและHPHไปได้ด้วยความระทึกใจค่ะ

                                                                     อัจฉรา