1. ความคาดหวังก่อนการอบรม KM

-ไม่ได้คาดหวังอะไร แค่ได้รับข่าวจากอินเตอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจ และเราพอมีเวลาที่จะเข้าร่วมอบรมได้ตามกำหนดการ และการที่เราตั้งใจจะเข้าร่วมมากก็คิดว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยคือ "รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าบากหาม"

2. สิ่งที่ได้รับหลังจากอบรม

  1. ได้ความรู้เรื่องการสร้าง blog

  2. เนื่องจากเพิ่งเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยนเรศวรเพียง 4 เดือน  ก็รู้สึกดีใจที่มหาลัยที่เป็นองค์กรทางด้านการศึกษาให้ความสำคัญกับ HRD ซึ่งการอบรมแบบนี้คิดว่าช่วยให้ทุกคนในองค์กรรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรได้ทุกคน ซึ่งคิดว่าการอบรมจะช่วยให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเองในองค์กรและมีวัฒนธรรมไปในทางเดียวกัน จะช่วยให้ลดความกดดันในการทำงานลงไปได้มาก และทำให้ทุกคนทำงานได้มีประสิทธิผลมากขึ้นด้วย เพราะความเข้าใจตรงกัน