ความเห็น 27714

AAR

จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์
IP: xxx.19.21.15
เขียนเมื่อ 

ผมได้ลงภาพถ่ายที่มีขนาดพอเหมาะให้อาจารย์แล้วครับ

ขอบคุณอาจารย์มาลินี มากครับ

ผมจะพยายามเรียนรู้เพิ่มเติมอีกต่อไปครับ