เราๆ ท่านๆ คงจะชื่นชอบการนอนไม่มากก็น้อย... ผู้เขียนไม่เคยได้ยินใครบ่นเลยว่า ไม่ชอบนอนอะไรทำนองนี้

  • อาจารย์ ดร.เฮนรี่ คลอร์ แยกกิ แห่งมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาติดตามผู้ชายวัยกลางคนและสูงอายุ ติดตามกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1,100 คนนาน 15 ปี

 Sleeping In Class

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ชายที่นอนมากหรือน้อยเกินอาจเสี่ยงเบาหวาน

  1. คนนอนน้อย:
    ผู้ชายที่นอนน้อยกว่าคืนละ 6 ชั่วโมง มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่นอนคืนละ 7-8 ชั่วโมง
  2. คนนอนมาก:
    ผู้ชายที่นอนมากเกินคืนละ 8 ชั่วโมง มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่นอนคืนละ 7-8 ชั่วโมง

ผลของอะไรที่มากเกินหรือน้อยเกินไปแล้วทำให้เกิดผลเสียนี่ ฝรั่งเรียกว่า ปรากฏการณ์รูปตัวยู (U-shaped)

  • เรื่องนี้คนไทยรู้จักกันดีในแนวคิดของ “ทางสายกลาง” อะไรที่เกินไป(น้อยเกิน หรือมากเกิน)มักจะไม่ดี

 

คำแนะนำสำหรับท่านที่หลับยากคือ ควรออกกำลังกาย และใช้แรงในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงบุหรี่ กาแฟ ชาก่อนนอนอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

  • นอกจากนั้นควรงดเหล้า(เบียร์ ไวน์...) เนื่องจากทำให้เสี่ยงต่อการกรนมากขึ้น เมื่อกรนแล้วจะทำให้คุณภาพของการนอนหลับลดลง
  • ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพของการหลับ การตื่น และการฝันดีถ้วนหน้าครับ...

    แหล่งข้อมูล: