ไม่ได้เขียนบันทึก หรือแม้แต่จะเข้ามาเยี่ยมอ่านบันทึกเกือบหนึ่งสัปดาห์เต็ม เพราะตั้งแต่วันที่ 5-10 มีนาคม 49 ต้องไปเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนฯ ที่จังหวัดนครนายก เคยอ่านและเขียนเกือบทุกวัน ห่างการเขียนไปหลายวันรู้สึกเหงาๆ ชอบกลเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปครับเพราะการเขียนบันทึกต้องเขียนลงบล็อกจริงๆ จึงจะเขียนได้ดี(มีพลังเขียน) และสามารถเขียนในช่วงนอกเวลาการทำงานปกติได้ (ขอเพียงต่ออินเตอร์เน็ตได้)

         เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 49 ที่ผ่านมาก็เช่นกัน ได้เข้าร่วมสัมมนา KM พืชปลอดภัยที่กรมส่งเสริมการเกษตร ก็ไม่ได้เขียนหลายวันเ่ช่นเดียวกันทั้งๆ ที่อยู่ในที่ที่มีอินเตอร์เน็ตสะดวก ยังนึกอยู่ในใจว่าทำไมส่วนกลางจึงยังไม่อำนวยให้คนที่อยากเขียนบันทึกขุมความรู้  หรือเขียนบล็อกได้ ลปรร. ผมคิดว่าน่าจะ ลปรร.ตรงนี้ได้บ้าง นึกเสียดายเช่นกัน เพราะผมเห็นองค์ความรู้และความคิดใหม่ๆ ลอยไปลอยมา คว้าจับได้บ้างไม่ได้บ้าง และได้ประเมินตนเองและทีมไว้เบื้องต้นว่า "ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ ควรรู้และควรทำอีกมากมาย และหากร่วมแรงร่วมใจกันทำหลายๆ คน จะเกิดการเรียนรู้ เกิดพลังและสามารถขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอน"  

          แต่ในช่วงที่อยู่ที่กรมฯ ในวันที่ 8 และ 9 ก.พ. ผมก็ได้ช่วยเพื่อนสองท่าน คือคุณจือ และคุณปุ๊ก ได้สมัครและเขียนบล็อก (ลิงค์) อย่างน้อยก็ได้เกิดนักเขียนบล็อกขึ้นอีกสองท่าน และหวังว่าจะกระจายนักเขียนบล็อกเพิ่มขึ้นในส่วนกลางได้บ้าง  ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้ที่คุณจือและคุณปุ๊กให้ช่วยสานต่อคือช่วยให้ทีมงานส่วนกลางได้เขียนบล็อก และเข้าสู่ชุมชนเสมือนแห่งนี้ เพราะจะเกิดประโยชน์กับงานและองค์กรอย่างมหาศาล (จะเกิดพลังพิเศษที่เสริมหนุนการทำงาน)  มาถึงวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหลายๆ ท่านที่ได้ลงมือเขียน และทุกท่านล้วนเขียนได้ดีครับ คิดว่าน่าจะดีกว่าผมเสียอีก เท่าที่ผมอ่านเจอมี 3 ท่าน คือ

         การจัดการความรู้ไม่ทำไม่รู้ และเมื่อไม่รู้จึงอาจจะคาดไม่ถึง  ดังนั้นการสื่อสารและ ลปรร.กันระหว่างทีมก็มีความสำคัญ ผมเคยสรุปเขียนเป็นเคล็ดไม่ลับทำ KM ในหน่วยงานราชการ ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว (ลิงค์อ่าน) เพราะทำแล้วจึงเห็นหรือเข้าใจ  หลายท่านอาจเรียนลัดนำไปประยุกต์หรือกำหนดแนวทางการทำงานได้

          อาจจะมีหลายท่านที่เขียนบล็อก  ต้องขออภัยหากผมไม่สามารถอ่านเจอ ดังนั้นจึงใคร่ขอเชิญนักส่งเสริมการเกษตรทุกๆ ท่านที่เขียนบล็อก ให้สมัครเข้าร่วมชุมชน "นักส่งเสริมการเกษตร" http://gotoknow.org/doaekm (สมัครเข้าร่วมชุมชน)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  และเป็นช่องทางการสื่อสารของงานจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นชุมชนเสมือนของพวกเราทุกๆ คน  และขอเป็นกำลังใจให้ครับ

         ยินดีต้อนรับ และกำลังรอคอยทุกๆ ท่านอยู่ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก