ค้นพบความลับ

ก่อนที่ท่านจะบันทึกได้ต้องทราบตรงนี้

ผมพยายามที่จะสร้างบันทึกใหม่ด้วย โปรแกรม OPERA แต่ไม่เป็นผลก็เพราะว่า BLOG สำหรับเวปนี้ใช้ tools ของ IE , งงอยู่ตั้งนาน จนกระทั่งเห็น ตัวอย่างที่ link http://gotoknow.org/Createblogpost_html นี้เลยเปิดด้วย IE ก็เลยได้บันทึกหน้าแรกมา...

หลังจากที่ได้ทดลอง FLOCK โปรแกรมที่พัฒนาต่อจาก mozilla แต่ขนาดเล็กกว่าตอนนี้สามารถใช้งานกับ log นี้ได้ เพราะสามารถแสดงเมนูที่ ie สามารถทำได้ จึงไดเขียนเพิ่มเติมขี้นมา หากว่าไม่อยากใช้ ie ก็ใช้ flock ได้ครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน blog for allความเห็น (0)