วิธีทดแทนคุณ บิดา มารดร

  1. ลูกชาย บวช
  2. ลุกสาว แต่งงาน
  3. ฉัน =  อักตัญญุตา

(แล้วหนูจะบวชให้แม่ละกัน!!)