ก.พ.ร กับ การ ลปรร

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การพัฒนาระบบบริหารราชการ

 สบายๆวันหยุด ระหว่างรอการเดินทางกลับจากการ "ดูงานของชาว UKM" ได้เอกสารจาก ก.พ.ร. เรื่องการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม และจังหวัด หรือ ก.พ.ร.น้อย รุ่นที่ 1   ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  20 - 24  กุมภาพันธ์  2549  ณ โรงแรมเดอะ ฮอร์สชู พอยท์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน น่าสนใจดีครับ เนื่องจากมีการ " ลปรร หรือ แลกเปลี่ยน เรียน รู้ ในผู้เข้าร่วมประชุมด้วยครับ"

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ มีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เรื่องราวต่างๆดังนี้ครับ

กิจกรรมสัมพันธ์ และการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมี ผอ.อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมี ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ เป็นวิทยากร แบ่งผู้เข้าสัมมนาออกเป็น 6 กลุ่ม โดยให้ทุกกลุ่มแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีตาม หัวข้อเรื่อง 6 เรื่อง ได้แก่

               - Knowledge Management (KM)

               - Blueprint for Change
               - Public Sector Management Quality Award (PMQA)
               - Good Governance
               - Result Based Management (RBM) และ
               - Expectation
JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)