ทางภาควิชาภาษาอังกฤษสำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยรองศาตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติจัดโครงการบริการชุมชน โดยจัดอบรมครูเรื่องโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอยู่จังหวัดนครราชสีมา ผมเป็นผู้ช่วยมีเวลาเตรียมงาน2อาทิตย์ปรากฏว่ามีครูจากกรุงเทพฯ จากจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมอบรมด้วย  ถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากๆ  ครูส่วนใหญ่เป็นครูประถมศึกษา หลายท่านไม่ได้จบมาทางวิชาเอกภาษาอังกฤษ เมื่อมาสอนภาษาอังกฤษ จะขาดความมั่นใจมาก จนหลายคนล้อว่า มีครูประถมฯสอนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคำว่า The boy  แต่ครูอ่านว่า"ทาฮีบอย" (T-he boy)จนมีนักเรียนคนหนึ่งแม่สอนอยู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ยกมือค้านคุณครูว่า ครูครับแม่ผมสอนมัธยมแม่สอนอ่านว่า เดอะบอยนี่ครับ ครูเหงื่อแตกแต่เพื่อไม่ให้เสียหน้า จึงตอบกลับไปว่า ตอนนี้เราอยู่ ป. 6 อ่าน"ทาฮีบอยไปก่อน"  ไว้อยู่ม.1 ค่อยอ่านเดอะบอย ...นะ   จากแบบสอบถามคุณครูที่เข้าอบรมพบว่า ครูตอบเหมือนกันว่า ขาดแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าให้แก่นักเรียน ขาดความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษมาก หลายคนต้องการสอนโครงงานวิชาภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้ว่าโครงงานภาษาอังกฤษ สอนอย่างไร จริงๆการสอนโครงงานไม่ใช่ว่าครูไม่ได้ช่วยเหลือเด็กเลย สั่งเด็กแล้วให้เด็กเอางานมาส่งเป็นเรื่องที่ผิดมาก ถ้าครูทราบว่าเด็กไม่มีพื้นฐานในการเขียน หรือการอ่านข้อมูลภาษาอังกฤษ ครูจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนพื้นฐานทางภาษาให้นักเรียนก่อน โครงงานภาษาอังกฤษ นักเรียนต้องได้ฝึกทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สิ่งที่ได้ตามมาคือ การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบต่องาน จากการอบรมครู 2 วัน หลังการอบรม ครูมั่นใจขึ้นมาก หลายคนกล้านำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ...เหลือตามไปดูที่โรงเรียนว่าได้นำสิ่งที่อบรมมาใช้สอนนักเรียนไหม สิ่งที่วิทยากรเหนื่อยมา 2 วัน หายไปหมดสิ้นเมื่อ คุณครูที่เข้ารับการอบรมตั้งใจจริง อายุของหลายคนมากประมาณ 50 กว่า แต่สิ่งที่มีคือ ความวิริยะ อุตสาหะในการเรียนรู้..คนอายุมากๆมาค้นงานใน Internet ไม่ยอมไปทานข้าวกลางวัน อย่างนี้ไม่เรียกว่า ถึงคุณครูจะมีอายุมากแค่ไหน...แต่ก็ยังมีไฟอยู่...ได้ไง