ภาพบรรยากาศยามเย็นบริเวณเวทีปราศรัยประชาธิปัตย์

วันที่ 9 มีนาคม 2549 จังหวัดอุบลราชธานี