มีการวางระเบิดหน้าบ้านป๋าเปรมเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2549 ทำให้คนบาดเจ็บ 2 คน
และช่วงกลางคืนเกิดเหตุคนร้ายปาประทัดยักษ์ เข้าไปภายในรั้ววชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งเป็นบ้านพักของ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ผู้บังคับการวชิราวุธฯ จำนวน 3 จุดใกล้กับกำแพง, โรงจอดรถหลวง และบริเวณประตูอัศวพาหุ ด้านถนนพิชัย รวมทั้งพบกล่องบรรจุมูลสัตว์จำนวน 1 ถุง และมีกระดาษขนาดเอ 4 เขียนด้วยปากกาเมจิกสีดำ ข้อความว่า “ไอ้ปิ๋ง อย่าใช้สถาบันวชิราวุธ มาทำลายล้างระบอบประชาธิปไตย จากพวกกู กลุ่มโอวี”

ในฐานะที่เป็นประชาชนพลเมืองคนหนึ่งที่รักชาติและยึดแนวทางสันติวิธี ขอประณามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อเหตุความรุนแรงดังกล่าว และขอเรียกร้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยผู้บริหารหรือผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง