ประณามการก่อเหตุรุนแรง

SOLE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ถ้าธรรมะไม่กลับมา โลกาจะวินาศ

มีการวางระเบิดหน้าบ้านป๋าเปรมเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2549 ทำให้คนบาดเจ็บ 2 คน
และช่วงกลางคืนเกิดเหตุคนร้ายปาประทัดยักษ์ เข้าไปภายในรั้ววชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งเป็นบ้านพักของ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ผู้บังคับการวชิราวุธฯ จำนวน 3 จุดใกล้กับกำแพง, โรงจอดรถหลวง และบริเวณประตูอัศวพาหุ ด้านถนนพิชัย รวมทั้งพบกล่องบรรจุมูลสัตว์จำนวน 1 ถุง และมีกระดาษขนาดเอ 4 เขียนด้วยปากกาเมจิกสีดำ ข้อความว่า “ไอ้ปิ๋ง อย่าใช้สถาบันวชิราวุธ มาทำลายล้างระบอบประชาธิปไตย จากพวกกู กลุ่มโอวี”

ในฐานะที่เป็นประชาชนพลเมืองคนหนึ่งที่รักชาติและยึดแนวทางสันติวิธี ขอประณามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อเหตุความรุนแรงดังกล่าว และขอเรียกร้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยผู้บริหารหรือผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลานโสเหล่เวทีสาธารณะความเห็น (1)

ผู้ชนะสิบทิศ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
พวกข้าพเจ้า ขอสาปแช่ง บุคคล กลุ่มคน ที่มัน ทำให้ สังคมปั่นป่วน วุ่นวาย โกง กิน ขายชาติ ดังนี้..

คำสาปแช่งบุคคล กลุ่มคนที่กระทำ ด้วย กาย วาจา ใจ ที่ประสงค์ไม่ดี ต่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ด้วย เดชะ ผลบุญแห่ง พวกข้าพเจ้าและคนดีทั่วสากลโลก ได้กระทำความดีมาตั้งแต่อดีตชาติจน ถึงปัจจุบันชาติ และอนาคตกาล

ขอพลังอภิมหาอำนาจคุณความดีของ คุณพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า

ตั้งแต่อดีตกาล ปัจจุบันกาล อนาคตกาล พระธรรม พระสงฆ์ทั้งที่เป็นอริยสงฆ์ และ สมมติสงฆ์ คุณบิดา มารดา ทั้ง๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ชั้นดิน ผู้มีพระคุณ ญาติกาครูอุปฌาย์ อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร พระมหากษัตริย์

พระสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระภูมิเจ้าที่ พระพิรุณ พยายมราช นายนิริยบาล ทั้งท้าวจตุโลกบาลทั้ง๔

ศิริพุทธอำมาตย์ชั้นจาตุมหารชิกา เบื้องบน จนถึงที่สุดพรหมา เบื้องต่ำ ตั้งแต่ อเวจีขึ้นมาจนถึงมนุษยโลก สวรรคโลกทั้ง๖ชั้น พรหมโลกทั้ง๑๖ชั้น

โดยรอบขอบสุดจักรวาลอนันตจักรวาล แสนโกฏกัลป์จักรวาล คุณพระศรีรัตนตรัย และ เทพยดาทั้งหลายตลอดทั้ง อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ คนธรรพ์ นาคาทั้งหลาย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ พวกข้าพเจ้าได้กล่าวมาจงดลบันดาลเป็นพลานุภาพสนองตอบกับ คนที่ ทำ พูด คิด ไม่ดี โกง กิน ขาย ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ต่อคนดีๆ ที่ทำเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บ้านเมือง ด้วยใจอันบริสุทธิ์

ขอให้บุคคลผู้นั้น กลุ่มนั้น วงศ์ตระกูลตลอดทั้ง๗ชั่วโคตร จงมีอันเป็นไป จงฉิบหาย ตกอเวจีนรกหมกไหม้ชั่วกัลป์ชั่วกัลย์ อันสมกับกรรมเวรที่ได้ทำไว้ ในทันตาเห็นด้วยเทอญ