ห่างหายไปนานจากวงการแลกเปลี่ยน ก็หมุนเวียนมาพบปะกันอีกครั้ง  หลายคนนับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้ว อย่างคุณวีรยุทธ  สมป่าสัก  ทั้งทำเอง  ทั้งแลกเปลี่ยน  ถ่ายทอดให้คนรุ่นเดียวกัน  หรือคนรุ่นหลังได้เรียนรู้  และอีกหลายๆคนก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน  เอาไว้คุยต่อคราวหน้าแล้วกัน นะ