เพื่อนช่วยเพื่อน(1)

สิ่งที่ทีมคิดนั้นคือลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนนั่นเอง

   ช่วงที่ทีม KM กรมส่งเสริมการเกษตรคิดว่าจะขยายผลการจัดการความรู้จาก 9 จังหวัดนำร่องเป็น 18 จังหวัดนำร่อง โดยให้จังหวัดนำร่องเดิมนั้นเลือกจังหวัดนำร่องใหม่แล้วจับกันเป็นคู่จังหวัดนำร่องปี 2549  ทีม KM ก็ยังไม่ลึกซึ้งกับคำว่า "เพื่อนช่วยเพื่อน" เท่าใดนัก   แต่เมื่อได้ศึกษาเพิ่มเติมจึงเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่ทีมคิดนั้นคือลักษณะ"เพื่อนช่วยเพื่อน" นั่นเอง

      สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น สามารถสรุปได้ว่า"การทำ KM ไม่ทำไม่รู้"  จริง ๆ เพราะสิ่งที่คิดได้มาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและการใช้ความคิดไตร่ตรองหาวิธีการที่ดีที่สุดภายใต้วัฒนธรรมในองค์กรของเรา   จนได้แนวทางที่ตรงกับลักษณะ "เพื่อนช่วยเพื่อน" โดยบังเอิญ

      เท่าที่ได้ศึกษาจากเอกสาร ตำราและผู้รู้แล้วรวบรวมได้ดังนี้

              เพื่อนช่วยเพื่อน(Peer Assist) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ก่อนลงมือปฏิบัติ โดยให้มีทีมจากภายนอกเข้ามาช่วยโดยแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้กับทีมเจ้าบ้าน โดยมีผู้เกี่ยวข้องดังนี้

               1.ทีมแบ่งปัน  เป็นเพื่อนที่ทำดีอย่แล้ว

               2.ทีมเจ้าบ้าน  เป็นผู้ขอเรียนรู้และต้องการจะปรับปรุงพัฒนา

            วิธีการ

               1.กำหนดประเด็นหรือเทคนิคที่ต้องการเรียนรู้ให้ชัดเจน เป็นความรู้จากการปฏิบัติ

               2.กำหนดบุคคลมาร่วมทั้ง 2 ฝ่าย

               3.ทำความเข้าใจเป้าหมายหลักร่วมกัน เตรียมตัวทั้ง 2 ฝ่าย

               4.ทีมเจ้าบ้าน(ผู้ขอเรียนรู้)กำหนดคุณลิขิต

               5.จัดให้มีคุณอำนวยที่เข้าใจเรื่องราว

               6.เวลาที่ใช้ 4 ส่วนคือ

                  6.1ทีมเจ้าบ้าน(ผู้ขอเรียนรู้)บอกความต้องการและแผน

                  6.2ทีมแบ่งปันปรึกษาหารือ ให้ความเห็น แนวทางเลือกและวิธีปฏิบัติ

                  6.3ทีมเจ้าบ้าน(ผู้ขอเรียนรู้)วิเคราะห์ประเด็นสำคัญและแนวทางต่อไป

                  6.4ทีมแบ่งปันนำเสนอ  feedback แก่ทีมเจ้าบ้าน(ผู้ขอเรียนรู้)

          ประโยชน์ที่ได้รับ

               1.เปิดมุมมองความคิดที่หลากหลาย

               2.เป็นการเรียนลัดจากประสบการณ์จริง

               3.รู้ก่อนทำจริง โอกาสผิดพลาดน้อยลง ประสิทธิผลทำงานมากขึ้น

               4.เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายและได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์

         เท่าที่ประมวลได้มีเพียงเท่านี้ ขอเชิญชวนผู้รู้กรุณาเติมเต็มด้วยคะ จะขอบพระคุณเป็น

        อย่างสูงเพื่อนำไปเผยแพร่และใช้ปฏิบัติจริงต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 18454, เขียน: 10 Mar 2006 @ 17:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ปัญญา
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
เพื่อนช่วยเพื่อน  เป็นเทคนิคการสอนของวงการการศึกษา  ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจที่ใกล้เคียงกันใช้ด้วยกันได้ เพราะใช้หลักการเดียวกัน แต่ต่างกันที่รายละเอียด  ขอเป็นกำลังใจให้ที่นำนวัตกรรมการเรียนรู้เข้ามาใช้กับองค์กร.
ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.3
เขียนเมื่อ 
แวะมาแล้ว
สมเกียรติ
IP: xxx.7.132.168
เขียนเมื่อ 

ส่งความรู้ให้ผมด้วย ก็คือ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ขอบคุณครับ