ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (52) ท้ายเรื่องอภิปราย

... ท่านทั้งหลายที่เป็นแกนนำอยู่ที่นี่ เวลาที่ท่านจะไปพูดเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุของเรา ท่านต้องนำเรื่องฟันเข้าไปด้วย อย่าลืมเด็ดขาด ...

 

อ.พงษ์ศิริ ได้เสริมความคิดเห็นไว้ด้วยนะคะว่า

เราก็ได้เรียนรู้จากท่านว่า ที่ดำเนินสะดวกมีชมรมคนรักษ์ฟัน ผมคิดว่า ชมรมต่างๆ ที่อยู่ในหลายๆ จังหวัด ถ้าได้ตั้งเป็นชมรมคนรักษ์ฟันขึ้นมา โอกาสที่คุณหมอฟันของเราจะมีงานลดลง จะเยอะทีเดียว

เราจะเห็นว่า เรื่องของชมรมผู้สูงอายุนี้ จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ... บ้านเรามีสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่ เหมือนกับรายได้ไม่พอ ... เรามีนโยบายที่จะตั้งชมรมผู้สูงอายุให้เข้าไปในทุกหมู่บ้าน เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีมากเท่าไร โอกาสที่จะทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพก็จะมาก

ในประเทศข้างเคียงของเราไม่ค่อยมีละครับ ชมรมผู้สูงอายุ หลังจากที่เราไปเข้าประชุมกับเครือข่ายขององค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ เราก็ได้นำเรื่องชมรมผู้สูงอายุไปเผยแพร่ ทำให้หลายประเทศเริ่มที่จะมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นผมคิดว่า ... ท่านทั้งหลายที่เป็นแกนนำอยู่ที่นี่ เวลาที่ท่านจะไปพูดเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุของเรา ท่านต้องนำเรื่องฟันเข้าไปด้วย อย่าลืมเด็ดขาด ... ส่วนใหญ่เราจะลืมเรื่องฟัน ที่จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุ ได้อย่างดี เพราะฉะนั้นผมคิดว่า อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับทุกๆ ท่านนะครับ ตั้งชมรมให้มากที่สุด และนำเรื่องฟันเข้าไป

ในช่วงสุดท้ายทั้ง 3 ท่าน แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ด้วยค่ะว่า 

พ่อดี ... ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง ...

 • ในเรื่องช่องปากและฟัน เครือข่ายของเราตอนนี้ จะ check ว่า ผู้สูงอายุในตำบลของเราจะมีกี่คนที่ไม่มีฟันสักซี่ มีบางส่วนกี่คน จะพยายามเอารายชื่อของท่าน กระจายข่าวลงไป มาขึ้นบัญชีที่อนามัยก่อน และส่งไปยังอำเภอเป็นขั้นตอน เช่น อ.สารภี จะรับปีละ 50 คน เป็นภาคีเครือข่ายช่องปากและฟัน ทำโดยตลอดมา
 • หมู่เฮาก็ต้องไปขยายเครือข่าย ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อท้องถิ่นเฮาให้มากขึ้น เครือข่ายตั้งแต่หนูเล็กเด็กแดงไม่ควรกินขนมหวาน ต้องปูพื้นฐานตั้งแต่แรกขึ้นไป เฮากระจายเครือข่าย ไปสอนนักเรียน
 • เครือข่ายของเราต้องขยายไปตามระบบ ชมรมผู้สูงอายุเราต้องเป็นสื่อ ห่วงใยในเพื่อนเฮา ในตำบลหมู่บ้านเราก่อน และตามไปในหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลใกล้เคียง แล้วค่อยขยายให้เปิ้นนะครับ
 • ผู้สูงอายุเรามีบทบาทและหน้าที่ช่วยขยายความรู้แก่ชุมชนของเฮาในเรื่องช่องปากและฟัน ฟันดีมีสุข ฟันเต็มปากมีความสุข ฟันที่แช่น้ำก็มีความสุขเหมือนกัน แต่ระวังกลางคืนเราต้องเอาแช่น้ำ ใส่แก้วแช่ไว้ แล้วแจ้งมาก็เอาแปรงแล้วก็ใส่ให้เราได้กินอาหาร

คุณพ่อกมล ... ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแจ้ห่ม

 • โรคในช่องปากสำคัญกับผู้สูงอายุของเรามาก มันส่งผลให้สุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งมีฟันไม่มากแล้ว ... เราจะทำอย่างไรให้ฟันของเราอยู่กับตัว ... เราจะรักษาอย่างไรไม่ให้เกิดโรคปริทันต์ ... เราได้สอนการแปรงฟัน การแปรงลิ้น รักษาฟันกันมาตลอด เราก็ทราบกันแล้ว
 • ผมคิดว่า ทุกชมรมก็จะทำเหมือนๆ กัน แต่ว่าจะทำกันอย่างไร วิธีทำ กิจกรรมที่ทำ ก็ทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา อันนี้สำคัญ
 • ... วิธีการที่เราจะทำ และกิจกรรมมีอะไรบ้าง ทางชมรมผู้สูงอายุแจ้ห่ม ยึดเอาพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ตรัสว่า เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง ... อันนี้เรายึดตัวนี้
 • เพราะฉะนั้น เราจะทำในสิ่งที่จะทำให้ผู้สูงอายุของเรามีฟันอยู่กับปากไม่ให้มันหมดไป

นาวาเอก (พิเศษ) สุรินทร์ สุพรรณตรี ... ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่านัด และชมรมคนรักษ์ฟัน อ.ดำเนินสะดวก

 • จากอันตรายของสุขภาพในช่องปาก พวกผมที่เป็นแกนนำ ก็ได้ช่วยกันตอกย้ำบ่อยๆ เข้า ผู้สูงอายุก็จะเริ่มวิตก และกลัว จึงได้เอาใจใส่ต่อสุขภาพฟันของตัวเองมากขึ้น
 • และคิดว่า เด็กๆ ต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นผู้สูงอายุแบบพวกเรา ขณะนี้ได้เริ่มเจาะเข้าไปในกลุ่มเด็กตาม รร. ต่างๆ โดยอาศัยไปกับชมรมคนรักษ์ฟัน อ.ดำเนินสะดวก

อ.พงษ์ศิริ สรุปเรื่องราว เรื่องเล่าจากทั้ง 3 ท่าน ไว้ว่า

 • ผมคิดว่า กิจกรรมของเรื่องฟันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ... เรื่องของความรู้สึกผมคิดว่า กองทันตฯ จะจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ เพื่อจะได้เผยแพร่เรื่องของช่องปาก ซึ่งเราลืมทุกที ทั้งๆ ที่เราก็เคี้ยวอาหารอยู่วันละหลายครั้งนะครับ
 • ถ้าชมรมผู้สูงอายุของเราได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ดีขึ้นกว่าเดิม ผมคาดว่า เรื่องฟันหมดปากคงจะหายไป เพราะว่าเวลานี้ ทันตแพทย์ของเราต้องทำงานหนักมากหน่อย
 • เพราะฉะนั้น ผมจึงอยากฝากแกนนำชมรมผู้สูงอายุทุกจังหวัดที่มาร่วมอยู่ ณ ที่นี่ ได้นำเรื่องที่ได้ยินได้ฟัง เป็นตัวอย่างที่ท่านจะเรียนรู้ จากผู้แทนของ 3 จังหวัด นำไปใช้ที่ชมรมของท่าน และผมคิดว่า เรื่องนี้ จะทำให้ความหนักใจของทันตแพทย์ลดลงไปเลย
 • ขอบคุณวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และทำให้พวกเราได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างดียิ่งนะครับ
 • การส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่การส่งเสริมสุขภาพในเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่ไปแค่รำชี่กงกัน เมื่อตอนกลางวันเราก็ได้เรียนรู้เรื่องฟัน ... เพราะฉะนั้น เราก็ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมสุขภาพครบถ้วนเลย เราก็ต้องทำเรื่องส่งเสริมสุขภาพให้ครบถ้วนด้วยครับ

หมออ้อยปิดท้ายรายการด้วย ข้อแนะนำที่ว่า "คงจะเต็มอิ่มกันนะคะ ในการที่ได้เริ่มคิด เริ่มทำ หาทีม หาเครือข่าย เราก็จะต้องทำกันต่อไป ให้เป็นธรรมชาติ กลมกลืน และกลมกล่อมไปกับวิถีชีวิตของทุกท่าน เพื่อที่จะก่อให้เกิด ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ละค่ะ"

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)