ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (51) คุณพ่อนายทหารเรือ เล่าเรื่องชมรมผู้สูงอายุตำบลท่านัด

ปีนี้นอกจากจะเจาะเลือดแล้ว เรายังมีการวัดรอบเอว และตรวจวัดสายตาให้อีกด้วย

 

คุณพ่อสุรินทร์ ท่านเป็นอดีตนายทหารเรือเก่าค่ะ ยศ นาวาเอก (พิเศษ) สุรินทร์ สุรรณตรี ท่านเป็นคณะกรรมการของชมรมผู้สูงอายุตำบลท่านัด และชมรมคนรักษ์ฟัน ของอำเภอดำเนินสะดวก ในคราวเดียวกันด้วยค่ะ ท่านบอกเล่าว่า

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลท่านัด มีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมประชุมสัมมนา ลปรร. ความคิดเห็น รวมทั้งการทำกิจกรรมของชมรมต่างๆ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ของผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อจะได้นำส่วนที่ขาดตกบกพร่อง และสิ่งที่ไม่ได้ดำเนินการไปปรับปรุงชมรมผู้สูงอายุของตำบลท่านัดให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรื่องราวความเป็นมาของชมรมผู้สูงอายุตำบลท่านัด

 • เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ เดือน ธ.ค.45
 • ประกอบไปด้วยข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ ที่เกษียณ และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลท่านัด และใกล้เคียง
 • ได้มีการวางระเบียบและเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารชมรม โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอ.ท่านัดเป็นกรรมการที่ปรึกษา
 • มีการบริการสมาชิก คือ
  ... เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ทางชมรมฯ ก็จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 1 คืน และมอบเงินให้ญาติจำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งจัดพวงหรีดเคารพศพ
  ... ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 200 กว่าคน สมาชิกแบ่งเป็น ประเภทสามัญ รับอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และประเภทที่ 2 ประเภทวิสามัญ รับไม่จำกัดอายุ
  ... สมาชิกจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง ณ สอ.ท่านัด
  ... สมาชิกจะได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที เช่น การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วัดชีพจร พร้อมทั้งการตรวจสุขภาพปากด้วย
  ... นอกจากนนั้น ปีละครั้งท่าจะจัดการเจาะเลือด หาความเข้มข้นของโลหิต และตรวจเบาหวาน
  ... ปีนี้นอกจากจะเจาะเลือดแล้ว เรายังมีการวัดรอบเอว และตรวจวัดสายตาให้อีกด้วย
 • นอกจากกิจกรรมตรวจสุขภาพ บางเดือนเราก็นิมนต์พระมาเทศนา หรือบรรยายธรรม เพื่อให้จิตของผู้สูงอายุเป็นกุศล พร้อมทั้งได้ทำบุญร่วมกัน
 • ให้สมาชิกได้เสนอความคิดเห็น หรือแจ้งข่าวสารที่สำคัญต่างๆ ถ้ามี เช่น มีเพื่อนข้างบ้านถูกขโมยทรัพย์ หรือมีคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านมาป้วนเปี้ยน หรือมีคนไม่น่าไว้วางใจ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ระวังทรัพย์สินของตนได้มากขึ้น
 • ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะให้ความรู้เรื่อง สุขภาพอนามัย รวมทั้งแนะนำอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย พร้อมทั้งยังได้จัดหาของขวัญเป็นรางวัลให้กับผู้ที่ตอบปัญหาอย่างถูกต้องหลังจากการบรรยายจบ ทั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้สนใจรับฟัง เพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
 • มีการร้องรำทำเพลง เพื่อความสนุกสนาน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุได้เบิกบานแจ่มใส
 • และได้เชิญวิทยากรมานำตัวอย่างออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงวัย
 • ตอนเที่ยงสมาชิกก็จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก อบต. ร่วมกับผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธา จัดเลี้ยงอาหารทุกเดือน
 • ภายหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ คุณหมอฮุยก็จะให้ผู้สูงอายุทุกคนแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร และได้จัดหาของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้ผู้สูงอายุจับฉลาก หลังจากการแปรงฟันเสร็จเรียบร้อย และท่านก็ได้ใส่ใจต่อสุขภาพในช่องปากของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก
 • ในช่วงบ่าย ผู้สูงอายุก็จะได้รับการรักษาพยาบาล และรับยาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดินทางกลับบ้าน โดยมีรถยนต์รับส่งให้ฟรี
 • ในเดือนเมษายน ซึ่งมีการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป
 • นอกจากนั้นก็จะให้มีจัดเดินเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม ทุกปี

สำหรับการดูแลช่องปากของชมรมผู้สูงอายุตำบลท่านัดนั้น

 • เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 มีค.2549 เมื่อมีโครงการศึกษาพัฒนารูปแบบและระบบ ในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงวัยเข้ามา
 • เรามีการประชุมในกลุ่มแกนนำผู้สูงอายุ ระดมความคิด วางแผนพัฒนากิจกรรมในชมรมฯ
 • งานแรกก็มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน หมอฮุยได้นำยาสีฟัน และแปรงสีฟันที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มาแจกให้ผู้สูงอายุทุกคน และให้นำมาเมื่อมีการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
 • งดการทานเค้กวันเกิด งดการดื่มน้ำอัดลม เลิกทานขนมหวาน เลิกสูบบุหรี่ และเลิกกินหมาก
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีการแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ และก่อนนอน
 • พร้อมกันนั้น ก็ให้แกนนำผู้สูงอายุแนะนำ และสาธิตการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้อง ให้เพื่อนสมาชิกได้รู้ แนะนำการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เลือกแปรงที่มีขนอ่อนนุ่ม
 • คุณหมอฮุยได้ทำแบบฟอร์มสำหรับตรวจฟันในผู้สูงอายุ เพื่อการบันทึกสุขภาพช่องปากแทรกไว้ในสมุดประจำตัวของผู้สูงอายุด้วย
 • พร้อมทั้งได้ประสานกับ รพ.ดำเนินสะดวก ขอรับการสนับสนุนจากทันตแพทย์ คุณหมอสอง และทีมงานมาให้ความรู้ ตรวจฟัน
 • ในครั้งนี้ผู้สูงอายุก็ได้รับการขึ้นทะเบียนในโครงการฟันเทียมพระราชทานหลายคน
 • พอต้นปี 2550 ... สอ.ท่านัด จัดให้มีการประกวดสุขภาพฟันของผู้สูงอายุ และบุตรหลาน โดยใช้ชื่อว่า โครงการ ปู่-ย่า-ตา-ยาย และบุตรหลานสุขภาพฟันดี โดยมีทันตาภิบาลในอำเภอดำเนินสะดวก จำนวน 4 ท่าน เป็นคณะกรรมการ และมอบเงินให้จำนวนหนึ่ง เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรหลานฟันดี ที่ชนะการประกวด

จากกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลท่านัดไม่กลัวการทำฟัน และนอกจากนั้นยังได้รู้จักกับหมอฟันหลายๆ ท่านด้วย การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากก็จะสะดวกขึ้น เพราะในเดือน เมย.50 ชมรมคนรักษ์ฟัน จ.ราชบุรี ก็ได้ขอให้ อ.ดำเนินสะดวก ก่อตั้งชมรมคนรักฟัน อ.ดำเนินฯ ขึ้น โดยมีคุณหมอสอง ทันตแพทย์ของ รพ.ดำเนินสะดวก เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ทีมงานประกอบด้วยทันตแพทย์ ทันตาภิบาล สอ. และ จนท.สส สอ. ใน อ.ดำเนินสะดวก ทุกแห่ง ซึ่งคุณหมอฮุยก็ได้สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่านัด ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก พร้อมกับได้จัดส่งสมาชิกที่มีความสมัครใจเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ของชมรมคนรักษ์ฟัน อ.ดำเนินสะดวกหลายท่าน

คณะกรรมการชมรมคนรักษ์ฟัน อ.ดำเนินสะดวก จะประกอบไปด้วย ข้าราชการครู ที่ยังรับราชการ และเกษียณอายุแล้ว ทหารที่เกษียณอายุ สมาชิกเหล่ากาชาด อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา การก่อตั้งชมรมคนรักษ์ฟันขึ้นมานี้ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในอำเภอดำเนินฯ และสอดคล้องกับนโยบายของชมรมผู้สูงอายุตำบลท่านัดที่มีการดำเนินการอยู่แล้วบางส่วน

ชมรมคนรักษ์ฟัน ได้จัดงาน Walk Rally ขึ้นครั้งแรก เมื่อ 24 สค.50 โดยให้ความรู้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครูได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และครูก็ได้นำเอาแนวคิดการจัดกิจกรรม Walk Rally ไปใช้ด้วย

นอกจากนั้นชมรมคนรักษ์ฟัน ที่มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ก็ยังได้ร่วมให้ความรู้รักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพฟัน ให้กับเด็กและประชาชน ทั่วๆ ไป ตามงานที่ผู้คนมาชุมนุมเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมอบรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ให้อีกด้วย โดยใช้ชื่องานว่า ฟันดีมีรางวัล ซึ่งเมื่อ 12 เมย.ที่ผ่านมานี้ ก็ได้จัดขึ้นในงานอ่อนหวาน ของ อ.ดำเนินสะดวก ที่วัดราษฎร์เจริญธรรม และจะจัดอีกครั้งในวันที่ 16 กค.51 ในงานย้อนยุคเสด็จประพาสต้นของ ร.5 ที่วัดชิตการาม ก็ขอเชิญทุกท่านไปเที่ยวด้วยนะครับ

ในส่วนของชมรมผู้สูงอายุท่านัดก็ยังคงให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสมาชิกที่เข้าใหม่ก็จะได้รับความรู้ ส่วนสมาชิกเก่าก็จะได้รับการตอกย้ำให้เป็นอุปนิสัย และไปแนะนำกับบุตรหลานในครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนทั่วไป

เราก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแนะนำ ประชาชนทั่วไป เพื่อนบ้าน และบุตรหลาน ในครอบครัว ทั้งนี้เพื่อสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่ดีแล้ว และมีความสมบูรณ์แล้ว ก็จะบรรเทาภาระคุณหมอฟัน และเป็นการประหยัดงบประมาณของชาติด้วย

คุณพ่อสรุปในตอนท้ายว่า

 • สุขภาพช่องปากนั้น นับว่าสำคัญอย่างยิ่ง
 • องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงห่วงใยผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง จึงได้พระราชทานฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุ
 • ฉะนั้นทุกท่านโปรดอย่าประมาทนะครับ หมั่นดูแลฟันของท่านให้อยู่คู่กับปากตลอดไป
 • และอย่าลืมพระราชดำรัสที่ว่า ไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย
 • ... เพื่อนๆ ผู้สูงอายุจากจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือนะครับ หากผ่านไปทางภาคกลาง โปรดแวะเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี โดยเฉพาะ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เรามีชมรมผู้สูงอายุตำบลท่านัด ชมรมคนรักษ์ฟัน อ.ดำเนินสะดวก ครัวสุขภาพและสปา ของ รพ.ดำเนินสะดวก นอกจากนั้นก็จะมี ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ในวัด ซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ 3 ปีซ้อน อย่าลืมไปเยี่ยมเยียนนะครับ พวกเราขอต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)