นายประจักษ์ ปานอินทร์
นาย นายประจักษ์ ปานอินทร์ ปานอินทร์

21.เรียนรู้ เรียนทำ กิจกรรมKM สพท.สพ.2 ตอน2


จากเวที   เรียนรู้ เรียนทำ กิจกรรมKM สพท.สพ.2     เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๑   ที่สาลีวิวรีสอร์ท     หัวปลาที่ ๔  คือ

"เทคนิคการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการให้ประสบผลสำเร็จ"  นักปฏิบัติเป็น นักวิจัยของ สพท.สพ.๒   

Group4

 

หลอมรวมเทคนิคการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการให้ประสบผลสำเร็จ

ได้ดังนี้

1.  การสร้างกรอบการวิจัย (ผอ.ธีรพล)

- การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยควรมีความชัดเจน

            - หาข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน        

            - ร่วมกันคิดตลอดแนวเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด

2.  เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัย (ผอ.สรายุทธ)

            - ศึกษาและกำหนดปัญหา

            - วางแผนการวิจัยก่อนโดยการกำหนดคำสำคัญ

            - ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีการครอบคลุม

            - กำหนดชื่อเรื่องให้มีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และกลุ่มประชากร

            - กำหนดวัตถุประสงค์ให้ตรงประเด็น และสอดคล้องกับรูปแบบงานวิจัย

            - ตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

            - กำหนดกรอบการวิจัยให้ชัดเจน

            - กำหนดขอบเขตของการวิจัยต้องมีประชากร ตัวแปร ระยะเวลาและงบประมาณ

            - ประโยชน์ของการวิจัยเขียนให้กว้างและครอบคลุม

3.  แรงบันดาลใจในการวิจัย (ผอ.จันทิมา)

            - สร้างแรงบันดาลใจหลากหลายวิธี ได้แก่ การศึกษาเอกสาร

            - ไม่ต้องยึดติดแนววิชาการ

            - กำหนดกรอบและขอบเขตให้ชัดเจน

            - กำหนดขั้นตอนโดยเริ่มจากการทำผังความคิด

            - เก็บข้อมูลให้ครบถ้วน

            - อภิปรายผลให้สอดคล้องกับงานวิจัยและบริบทของโรงเรียน

4.  เทคนิคการค้นคว้าเอกสารในการวิจัย (ผอ.บังอร)

            - กำหนดกรอบเรื่องที่ต้องการค้นคว้า

            - ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในการค้นคว้า

            - ค้นจากคำสำคัญ

            - จัดทีมช่วยค้นคว้า

            - ให้เจ้าหน้าที่ช่วยลิงค์หาข้อมูลต่างสถาบัน ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการสืบค้น

            - ค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

5.  เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย (อ.นันทยา)

            - ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

            - มีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึก

            - ในการเก็บข้อมูลควรมีการเก็บหลายครั้ง โดยการเก็บเป็นช่วง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบดูพัฒนาการที่เกิดขึ้น

            - เริ่มจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่มีปัญหาในการวิจัยแล้วขยายผลไปยังกลุ่มใหญ่

6.  การนำวิจัยลงสู่ในโรงเรียน (ผอ.ธีรพร)

            - สร้างความตระหนกแก่ครู เพื่อให้ครูตื่นตัวเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามธรรมชาติ

            - ให้ความรู้ในเรื่องการทำวิจัยเป็นระยะ ๆ

            - ใช้เทคนิคชวนกันทำโดยการแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย เช่น การใช้คำถามกระตุ้น และจดบันทึก จนได้ข้อสรุปเป็นงานวิจัย

            - ติดตามและประเมินผลอย่างทันท่วงที

7.  เคล็ดลับในการทำวิจัย (รองวีรพล)

            - ให้ดูความสนใจและความถนัดของตัวเอง

            - ต้องทำความเข้าใจว่าเราต้องทำอะไรบ้างในการวิจัยครั้งนี้

            - มีการจัดลำดับก่อน หลังให้เหมาะสมกับกิจกรรม

            - จัดทำตารางเวลาในการทำวิจัย

            - ต้องทำงานวิจัยอย่างมีความสุขให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

 

.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Music - ใจสั่งมา - โลโซ
คำสำคัญ (Tags): #kmสพท.สพ.2
หมายเลขบันทึก: 183744เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2008 21:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:04 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (43)
 • สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ ขอแวะมาเก็บเกี่ยวความรู้ เทคนิคการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยคนนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับท่านผอ.

 • น่าสนใจครับ เป็นความรู้ที่เหมาะสำหรับครูที่อยากจะทำวิจัย ควรทำความเข้าใจกับปัจจัยหลาย ๆ อย่างก่อนลงมือทำวิจัยนะครับ
 • อบคุณมากครับ

ท่าน ผอ.รักษาสุขภาพด้วยนะคะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แต่กำลังใจไม่เคยเปลี่ยนเจ้าค่ะ :)

มาเยี่ยม...

มาอ่านและชมภาพกิจกรรมทำกันจริง ๆนะ มีผลสำเร็จแน่ ๆ เพราะ...

- ต้องทำงานวิจัยอย่างมีความสุขให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

สวัสดีค่ะท่าน ผู้อำนวยการ งานวิจัยน่าสนใจนะคะ อยากให้คุณครูทุกท่านได้ทำงานวิจัยกันมากขึ้นค่ะ กุ้งเองตอนนี้ก็ได้อยู่ในแวดวงนี้ค่ะ ยินดีนะคะหากต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้าง แต่ว่างานวิจัยที่ทำอยู่จะเป็นทางด้านคลินิกค่ะ

สวัสดีค่ะผอ.

แวะมาทักทาย...ช่วงใกล้เที่ยง

และมาเติมความรู้ค่ะ

สวัสดีค่ะ

แวะเข้ามาอ่านบล๊อกค่ะ ทำให้เข้าใจถึงหลักการเขียนงานวิจัย ขอบคุณที่นำสิ่งดีๆๆ มาฝากกันค่ะ

แวะเวียนมาเยี่ยมอาจารย์ ค่ะ ข้อมูลหลักการเขียนงานวิจัย น่าสนใจมากค่ะ

แวะมาเยี่ยมค่ะ และได้ความรู้หลากหลายจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ขอบคุณมากค่ะ

 • สวัสดีครับ ท่านอ.ประจักษ์
 • ขอบคุณที่นำความรู้ดีๆมาแบ่งปัน
 • เป็นความรู้ที่ต้องการศึกษาอยู่พอดีครับ

วิจัย..วิจัย..และก็..วิจัย  ถ้าอบรมกันจริง ๆ คงเครียดน่าดูนะคะเรื่องวิจัยเนี่ย  เฮ้อ ! 

สวัสดีค่ะอาจารย์

- สมกับเป็นบรมครูจริง ๆ ค่ะ

      

... อาจารย์ตื่นเช้าทุกวันเลยนะคะ ...

มาก่อนใครเพื่อน .. เร็วปานกามนิตหนุ่มเชียว  ...

 

  ครูประจักษ์ ชัดเจน และเจนจบ

... ขอน้อมนบ นับถือ หารือได้?

กี่ฤดู ร้อนหนาว จะอย่างไร

... มั่นใจได้ ไม่อดแน่ ไปสุพรรณ

 

5 5 ...  ประโยคสุดท้ายจบไม่ลง .. จริงๆ ค่ะ  ...

 

  ขอบคุณค่ะ

 

 

 • สวัสดีค่ะ...อาจารย์
 • แวะมาเยี่ยมค่ะ
 • สบายดีนะค่ะ

 

ณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์

- สวัสดีเช่นกันค่ะ "คุณลุง" ซำบายดีบ้อ

- ได้เทคนิคการวิจัยเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองอีกเยอะ

- ขอบคุณมากหลายนะคะ

- บางลี่ "เก่งจริง ๆ " ขอบอก

"คุณลุงขา" รวดเร็วยังกะกามนิตหนุ่มนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

 • สวัสดีค่ะอาจารย์ 
 • ยินดีที่รู้จักค่ะ
 • อ่านบล็อกอาจารย์ก็ได้ความรู้เกียวกับเทคนิคการทำวิจัยพอดี 
 • ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 • อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผอ.ประจักษ์
 •  แอบเข้ามาอ่านเรื่องราวของการวิจัยค่ะ
 • ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้ค่ะ

แวะมาเพื่อมอบคำขอบคุณ

ส่งกำลังเกื้อหนุนอบอุ่นยิ่ง

ขอชื่นชมผลงานท่านจริงจริง

เห็นทุกสิ่งในภาพซึ้งซาบใจ

สวัสดีครับ..แวะมาเยือน ครับ

ท่าน ผอ.เอง นั่นแหละที่รู้ลึก รู้จริง ไม่ขึ้นเวทีบรรยายล่ะคะ ท่าน ผอ.ธีรพล คนเริ่ม KMขึ้นที่สระกระโจม แล้วย้ายหนีไป ปล่อยครูสระกระโจม ตะกายนั่งบนหลังเสือ จะตกลงมาให้เสือรับประทานเมื่อไร ยังไม่รู้ งานหน้านี้ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ เขต ส่งสระกระโจมไปคู่กับท่าไชย จะออกหัวหรือออกก้อย คอยฟังข่าวนะคะ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.

มาเยี่ยมท่านด้วยความคิดถึงค่ะ ช่วงนี้ออกสนามรบค่ะไม่ได้มาทักทายท่านเลย อิอิ

 • สวัสดี โก๊ะจิจัง แซ่เฮ ^๐^! ลูกสาวคนเก่ง  ได้ข่าวว่าพอครูพิสูจน์ป่วยยึดวงอีแซวเลยหรอ  รีบไปเรียนให้จบเร็วมายึดบางลี่วิทยาไปที.....อิอิอิ   กลายเป็นที่รักของ  คนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาว Gotoknow ขอให้จำเริญๆๆ ยิ่งๆๆขึ้นไปเน้อ
 • สวัสดีครับ กัญญา  คุณครูพยาบาลใจดี มีบันทึกแจ๋วๆๆมาให้อ่านกันประจำ ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆๆ  เป็นกองเชียร์ให้ชาว บางลี่ตลอดมาขอบคุณมากๆๆ
 • สวัสดี ครูสุ คุณครูคนเก่ง รูปหล่อไฟแรง บันทึกบางเรื่องไฟลุกเลยอิอิอิ(คนมีไฟ) มาช่วยเติมเรื่องปัจจัย ต้องทำความเข้าใจก่อนทำให้รอบครอบ ขอบคุณมาก
 • สวัสดีครับ   Lioness_ann  เป็นครูที่ลูกศิษย์รักมากที่สุด  เป็นยอดของครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หายหน้าไประยะหนึ่ง  กลับมาแล้ว พวกเราคิดถึงครูดีที่หายาก จะได้มีเรื่องดีดีให้อ่านอีก ขอบคุณมากๆๆ
 • สวัสดีครับ ครูปู  คุณครูที่มีใจเกิน 100 จริงๆๆ  ใครเข้าไปอ่านบันทึกต้องสดชื่นมีความสุขสนุกแถมได้ความรู้  ขอให้มีแต่ความสุข ความสำเร็จตลอดไป ขอบคุณมากๆๆ
 • สวัสัดีครับ umi หนุ่มรูปหล่อหุ่นดี  มีจิตวิทยาสูง คำพูดแต่ละประโยคได้อ่านแล้วสดชื่นมีความสุข เป็นกำลังให้แท้ๆๆ ต้องทำงานวิจัยอย่างมีความสุขให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน  ขอบคุณที่จะเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไป..5555
 • สวัสดีครับ kung คนจริงใจ คนมีน้ำใจ ชาวบางลี่ขอบันทึกไว้  จะได้ให้มาช่วยวิจัยด้านคลีนิคน่าสนใจ  ขอบคุณล่วงหน้าที่จะมาช่วยชี้แนะเป็นแฟนประจำให้พวกเรา 
 • สวัสดีครับ MSU-KM :panatung  คนนี้เป็นต้นแบบที่ผมชอบมากๆๆ  เพราะจิตวิทยาแนะแนว เป็นอะไรที่ผมฝันแต่ไม่มีโอกาส แต่จบสถาบันเดียวกันอีกต่างหาก ผมจบตั้งสมัยเป็นวิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก(มหาวิทยาลัยนเรศวร)ขอบพระคุณมากๆๆมาเยี่ยมบ่อยๆๆนะครับ
 • สวัสดีครับ แสงดาวแห่งศรัทธา  คุณหมอใจดี ยินดีจะเป็นที่ปรึกษาให้พวกเรา  ขออนุญาตเป็นวิทยากรพิเศษให้ชาวบางลี่วิทยา เลยนะครับ  ขอบคุณ

สวัสดี คะ ผอ.ประจักษ์

ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่ แวะมาทักทายคะ...ตอนนี้ KM กำลังมาแรงคะ ...ต้องทำกันทุกที่เลย...ยินดีที่ไ้ด้รู้จักคะ

สวัสดีค่ะ ตามมาอ่านด้วยคนค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ โรงเรียนนี้ดังจังเลยค่ะ บางลี่วิทยา..

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ

ขอให้ช่วยทดลอง  บันทึกนี้  ให้ด้วยค่ะ ว่าจะสามารถฟังเพลได้หรือเปล่า

โดยคลิกไปที่ link ชื่อ เพลงครอบครัว NA13 หรือ click ข้อความ ที่นี่ ค่ะ

แล้ว open file power point แล้ว click นำเสนอ

จากนั้นก็จะได้ยินเสียงเพลง   ขอให้ทดลองดูนะคะ 

ถ้าหากยังไม่ได้ยิน  ก็จะขอปรึกษาผู้รู้ให้แปลงไฟล์เพลงเพื่อทำให้ใหม่อีกครั้งค่ะ  รบกวนหน่อยนะคะ

สวัสดีครับท่านผอ.  ขอบคุณมากที่ไปเยี่ยมครูสุครับ

สวัสดีครับ อาจารย์ แวะมาชวนไปฟังเพลงครับ @184493

สวัสดีครับ ท่านผอ.

 • แวะมาทักทายครับ
 • มาดูกิจกรรม KM ด้วยครับ
 • งานเยอะ พักผ่อนด้วยนะครับ
 • ขอบคุณครับ
ณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์

- ขอบคุณค่ะ "คุณลุง" เป็นคนที่น่ารักมีเสน่ห์มาก

- ใส่ใจติดตามตลอดเวลา

- เกือบจะหลงไหลขอไปอยู่สุพรรณ...บางลี่...เสียดีไหมเรา....

- นอกจาก KM แล้ว นำเสนอ BP. ของคู่กันนำเสนอให้นำไปต่อยอดด้วยนะคะ

- สุขภาพแข็งแรงนะคะ

- ขอบคุณค่ะคุณลุง

- มีความสุขมากเมื่อแวะมาบางลี่ มีเพลงแล้วขอนำสะอาด...แก้วนะคะ

- หรือจะเป็นน้ำผลไม้ก็ได้

ท่านผอ.

ร.รบางลี่นี้ เก่งจริงๆ อยากให้หลายๆโรงเรียนมาทำKM กันมากๆ

ขอขอบคุณที่แบ่งปันสิ่งดีๆ มาเผยแพร่

กราบสวัสดีท่าน ผอ.ค่ะ

 • ระลึกถึงเป็นอย่างมาก
 • ซาบซึ้งอย่างบอกไม่ถูก
 • ท่าน ผอ.ให้เกียรติไปเยี่ยมทุกบันทึกและทุกวันอย่างสม่ำเสมอ
 • ด้วยความใส่ใจเช่นนี้ มิแปลกเลยที่ท่าน ผอ.สร้างความร่วมมือร่วมใจในสังคมแห่งการเรียนรู้ จนมีผลิตผลดี ๆ ให้เห็นอย่างเด่นชัด
 • ครูตัวน้อย ๆ คนนี้ ขอชื่นชมและยึดเป็นแบบอย่างค่ะ

 

 • สวัสดีครับ หัวหน้า สารินี ไกรพจน์  คนรักดอกไม้เหมือนกันเขียนบล็อกดีมาก มาเยี่ยมเยียนให้กำลังประจำ ขอขอบคุณ
 • สวัสดีคุณหมออนงค์ คนเก่งแวะมาเยี่ยมเป็นเป็นแฟนคลับให้พวกเรา  ขอบคุณมากครับ
 • สวัสดีคุณ ปัญญาเลิศศรัทธา คุณครูคนขยันจากชลบุรี แวะมาให้กำลังใจ  ผ่านไปอ.พานจะแวะไปเยี่ยม ขอบคุณครับ
 • สวัสดีครับคุณ เขียวมรกต  เกษตรกำแพงเพชร เคยไปฝึกสอนอยู่ 3 เดือนที่ประจำจังหวัดชาย(วัชรราษฎร์วิทยาลัย)ติดพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเป็นอะไรไปแล้วไม่ทราบ ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจประจำ
 • สวัสดีครับAnGelNURSE คุณหมอคนเก่ง  มีผลงานดีดีมีแฟนติดตามอ่านกันแยะ ถือเป็นเกียรติอย่างกับชาวบางลี่ที่มาให้กำลังใจขอบคุณมากครับ
 • สวัสดีครับOOHOOH ชาว สพท.สงขลา2  บางลี่ สพท.สพ.2 ประเภท2 เหมือนกันเลย แต่ดูสงขลาจะใหญ่กว่านะ อย่าเพิ่มเบื่อวิจัย วิจัย วิจัย ทำให้นุกก็นุกนะ ขอบคุณที่มาเยี่ยม อย่าลืมมาบ่อยๆนะครับ
 • สวัสดีครับ เพชรน้อย  ทราบว่าท่านมีผลงานดีเด่นมากมาย ทำงานไม่ยอมหยุดแอบมาเยี่ยมพวกเราทำวิจัยขอบพระคุณมากครับที่เป็นกำลังใจ
 • สวัสดีครับpoo คุณครูคนเก่ง เก่งหลายอย่างขอชื่นชม มีข้อคิดผลงานดีดี ผมไปอ่านประจำขออนุญาตเป็นแฟน  คลับครับ ชอบเพลงจำนนฟ้าดินเหมือนกัน ขอบคุณที่มาให้กำลังใจ
   

ขอบคุณค่า ที่แวะไปอ่านบล็อกและให้กำลังใจ

ไปเที่ยวรร.ทีสอนนะคะ กำลังเตรียมรับการประเมินสมศ.กันค่าเหนื่อยจัง

เพลงเพราะดีจังเลยค่า ใจหน้าตาดี ใจดำน้อ โชคดีที่หน้าตาไม่ดี อิอิ

อรุณสวัสดิ์ค่ะ ครู

* อิ อิ วันนี้เป็นวันแรกที่ปูตื่นก่อนครู หุ หุ

มีความสุขในการทำงานนะคะ  ..

หวัดดีครับ.. แวะมาเยี่ยมครับ พอดีเดือนหน้า มิย. ผมไปเยี่ยมโรงเรียน จะขอนำ"เทคนิคการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการให้ประสบผลสำเร็จ" ที่อาจารย์บันทึกไว้ ไปเล่าต่อครับ

สวัสดีค่ะ อ.ประจักษ์ที่เคารพ

 • ขอบพระคุณค่ะที่อาจารย์ได้บันทึกเรื่องราวดี ๆ ให้ได้เรียนรู้กัน เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์มากค่ะ สพท.เขต 2 มีวิสัยทัศน์สมเป็นสพท.ที่มีโรงเรียนดี ๆ ในกำกับค่ะ
 • ได้ฟังเพลงเพราะ ๆ อีกด้วย ชอบค่ะ
 • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ จะได้มีแรงไปส่งกำลังใจทุกเช้ากับบรรดาสมาชิกค่ะ...^_^
 • นำภาพมาฝากค่ะ เพื่อเป็นการขอบคุณ เป็นภาพทะเลทรายทางตอนเหนือของ Perth city Australia ค่ะ คนไม่มีรากเดินทางไปดูงานด้านการศึกษาผู้ใหญ่กับคณะครุศาสตร์ จุฬา ฯ ค่ะ

 • ขอบคุณผอ.ประจักษ์
 • ที่นำเรื่องดีๆ ที่เราชาว สพท.สุพรรณบุรี2ทำ
 • มาเล่าสู่เพื่อนG2K

ได้ข้อมูลดีๆ เอาไว้สะกิดต่อมวิจัยค่ะ..ขอบคุณมากค่ะคุณครูลุง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี