เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ตอนนี้หน่วยงานของเรา คือ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะทีมงานกำลังทำงานเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบ Gotoknow.org ของ สคส.  และดำเนินการกันในลักษณะ "ลูกโซ่"  จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก  มีคนดี ๆ ใช้ของดี ๆ ผลก็ต้องออกมาดี ๆ ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ ๆ ทุก ๆ ท่านนะค่ะ ได้แก่

   1. คุณธุวนันท์  พานิชโยทัย  ใน "ชุมชนคุณอำนวย"

   2. คุณนันทา  ติงสมบัติยุทธิ์  ใน "KM นักพัฒนาฯ"

   3. คุณอุษา  ทองงแจ้ง         ใน "ความรู้กระจาย"

   ขอเชิญทุกท่านติดตามผลงานและประสบการณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะ

                                                           ศิริวรรณ  หวังดี

                                                              10 มี.ค.49