การนำหลัการจัดการไปประยุกต์ใช้

  ติดต่อ

           การนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้นั้นนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าที่การงาน  การประกอบกิจการต่าง ๆ ตลอดจนการวางแผนครอบครัว จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้การทำงานนั้นหรือการบริหารธุรกิจหรือองค์การนั้นมีความซับซ้อนยุ่งยากกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก  ผู้บริหารในปัจจุบันต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่มีทั้งตกต่ำเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง  ในบางครั้งต้องเจอกับการกีดกันทางการค้าซึ่งเกี่ยวกับมาตราฐานของผลิตภัณฑ์  ขั้นตอนการผลิต  ค่าจ้างแรงงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ในขณะเดียวกันผลผลิตยังคงเดิมหรือลดลง  ซึงปัญหาเหล่านี้ผู้บริหารต้องรับผิดชอบโดยการหาวิธีการเพื่อที่จะบริหารหรือจัดองค์กรนั้น  จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตุถุประสงค์ที่วางไว้  ดังนั้นการจัดการจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการบริหารเวลา เพราะถ้าหากมีการจัดการองค์การที่ดีก็จะทำให้องค์การนั้นประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้

หมายเลขบันทึก: 18334, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-04 11:04:32+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ครูแว่น
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 
วางแผนแล้วเอาไปทำด้วยหรือเปล่า