การนำหลักการจัดการไปใช้ในชีวิตประจำวัน

      การนำหลักการจัดการไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยดิฉันจะนำหลักการไปใช้ในการดำเนินชีวิตคือการวางแผน การดำเนินชีวิต โดยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าเราจะดำเนินทางไปในทางใด   สำหรับดิฉันแล้วเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคือการรับปริญญาในสาขาการศึกษาศาสตร์ เพราะดิฉันต้องการมีอาชีพครู  เมื่อเราทราบถึงเป้าหมายในชีวิตแล้วเราจะเดินทางในเป้าหมายชีวิตนั้นได้ง่ายขึ้น  แต่การดำเนินชีวิตนั้นย่อมพบกับปัญหานานาประการหากเราใช้หลักการจัดการในการแก้ปัญหา เราก็จะแก้ปัญหาเราก็จะแก้ปัญหานั้นได้ง่ายขึ้น คือเราต้องวิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหานั้นเกิดมาจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ แล้วหาวิธีทางแก้ไขตามสาเหตุ แล้วดำเนินการแก้ไขปัญหาตามสาเหตุ  แล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นว่าสามารถแก้ไขปัญหานั้นถูกทางหรือไม่ ถ้ายังไม่ถูกทางก็ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด  การปรับปรุงตนเองให้มีความทันสมัยต่อโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  การนำหลักการจัดการมาใช้ในการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมสังคม เช่นการทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น  เราต้องมีการจัดการที่ดี เช่นถ้าเราได้เป็นหัวหน้าหรือผู้นำกลุ่มการทำงาน เราจะต้องรู้จักการแบ่งงานที่ดีสามารถเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน  การใช้หลักมนุษสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานจะทำให้เราทำงานกับผู้อื่นได้ดีมากขึ้น การใช้ทั้งพระเดชพระคุณ  การรักษาระเบียบวินัยในตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนำหลักการจัดการไปใช้ในชีวิตประจำวันความเห็น (1)

na017
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

หน้าที่ของการจัดการ คือหน้ทีงานแต่ละอย่างของการบริหาร เพื่อให้ผู้ได้เรียนรู้และเข้าใจรวมทั้งมีจุดมุ่งหมายอย่างไร