นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่การวางแผนครอบครัว การทำธุรกิจของตัวเราเองว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะให้ธุรกิจของเราเจริญรุ่งเรืองและสามารถคงอยู๋รอดในเศษรฐกิจในปัจจุบันนี้
อีกทั้งรวมไปถึงการ บริหารเวลาในแต่ละวันว่าเราจะต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดและรุ้จักแบ่งเวลาจะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จและมีความสุขในการดำรงชีวิต