หลักการจัดการ

อาจกล่าวได้ว่า การจัการเป็นศาสตร์ที่ได้กำเนิดมากับมนุษย์ และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการจัดการความเห็น (0)