การนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้

การนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้นั้นนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าที่การงาน  การประกอบกิจการต่าง ๆ ตลอดจนการวางแผนครอบครัว จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้การทำงานนั้นหรือการบริหารธุรกิจหรือองค์การนั้นมีความซับซ้อนยุ่งยากกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก  ผู้บริหารในปัจจุบันต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่มีทั้งตกต่ำเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง  ในบางครั้งต้องเจอกับการกีดกันทางการค้าซึ่งเกี่ยวกับมาตราฐานของผลิตภัณฑ์  ขั้นตอนการผลิต  ค่าจ้างแรงงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ในขณะเดียวกันผลผลิตยังคงเดิมหรือลดลง  ซึงปัญหาเหล่านี้ผู้บริหารต้องรับผิดชอบโดยการหาวิธีการเพื่อที่จะบริหารหรือจัดองค์กรนั้น  จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตุถุประสงค์ที่วางไว้  ดังนั้นการจัดการจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการบริหารเวลา เพราะถ้าหากมีการจัดการองค์การที่ดีก็จะทำให้องค์การนั้นประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้ความเห็น (3)

ครูแว่น
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

แหม! พิมพ์ช้า ๆ หน่อยก็ได้จะได้ไม่ผิดไงจ๊ะ

sawittri
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

อย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะ ไม่ใช่เอาแต่นั่งคุยโทรศัพท์  ฮ่าๆๆ

แตงกวา
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 
....................