การจัดการเป็นศาสตร์ที่ได้กำเนิดมากับสังคมมนุษย์ และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ซึ่งย่อมรับว่าเป็ยศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อองค์การ ยิ่งคณะนี้โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องมีวิธีการจัดระบบความเป็นอยู่หรือระบบการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ