การนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้

         การนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้ จำเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน เราสามารถนำมาวางแผนครอบครัวก่อนว่าควรจะทำยังไงก่อนหรือหลัง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือจะประกอบกิจการส่วนตัวเราก็สามารถนำหลักการจัดการมาใช้ได้เช่นกัน
         เราจะเห็นได้ว่าหลักการจัดการมีประโยชน์อย่างมากเพราะปัจจุบันนี้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ก็หันมาใช้หลักในการจัดการเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีการวางแผน การจัดองค์การ การจัดการงานบุคคล การแรงงานสัมพันธ์ การอำนวยการ การประสานงาน การควบคุม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ ผู้บริหารหรือว่าผู้ประกอบกิจการสามารถเลือกที่จะประยุกต์ใช้หลักในการจัดการต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจตัวเอง หรือปรึกษาผู้มีความรู้เรื่องหลักการจัดการได้โดยตรง
         เพราะฉะนั้นแล้ว การดำเนินงานจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับคนหรือตัวเราเอง ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมขององค์การ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการจัดการโดยใช้หลักการพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยควบคุมการทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน ตลอดจนในขณะทำงาน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี ลดความสูญเสียหรือความเสียหายต่าง ๆ ได้ ผู้บริหารอาจใช้เทคนิคต่าง ๆ ให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น ยอมรับความคิดเห็นของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีความคิดริเริ่มในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานมากขึ้นให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถของเขาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ที่องค์การจะได้รับและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้ความเห็น (7)

na017
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเพราะเป็นการว่างแผนทางด้านครอบครัวและทางเศรษฐกิจ

ครูแว่น
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 
ทำไมเห็นพื้นที่ว่างเยอะจังล่ะ
sawittri
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

น่าจะใช้พื้นที่ให้หมดเพราะว่ามันถือเป็นการจัดการอย่างหนึ่ง

น้องซายด์
IP: xxx.123.234.229
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคร่า

อิเม
IP: xxx.176.91.135
เขียนเมื่อ 

เป็นการจัดการโดยใช้แนวทางไหนอ่ะ

อิเม
IP: xxx.176.91.135
เขียนเมื่อ 

อิมืดตุแหล

อิเม
IP: xxx.176.91.135
เขียนเมื่อ 

ข้างๆ มุงด้วย ตุแหลพอๆ กานนนน เอิ๊กๆๆๆ