บันทึกสิ่งที่พบและสิ่งที่ได้จากการสัมมนา KM ส่วนกลาง

ยอมรับว่าจัดสัมมนาครั้งนี้แล้วมีความสุขมาก

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเรื่อง KM  มีผู้เข้าสัมมนา 134 คน (ดูเนื้อหาได้จากบันทึกของคุณศิริวรรณ หวังดี และคุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์)ประมวลสิ่งที่พบและสิ่งที่ได้ดังนี้

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง

          1. กระแสตื่นตัวจากการเข้าร่วม โดยมีการนำเสนอแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม      นัดหมาย วัน เวลา เพื่อให้ทีม KM  เป็นวิทยากร

          2. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางคาดหวังว่า KM  จะทำให้มีการปรับปรุงงานในความรับผิดชอบ  ตามบทบาท ภารกิจได้ และหวังว่าจะสร้างความภาคภูมิใจในบทบาทของตนเองยิ่งขึ้น

          3. มีผู้เสนอขอเข้ามาเรียนรู้ในเวทีประชุมทีม KM กรมส่งเสริมการเกษตร

          4. มีผู้เสนอขอเข้ามาร่วมทีม KM กรมฯ เพราะรู้สึกสนุกและสบายใจกับบรรยากาศ/ความจริงใจของทีม

          5. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางมีวิสัยทัศน์และเรียนรู้เร็ว

              ลองดูตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่คิด

              1) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนากลุ่มผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์แบบมีส่วนร่วม

              2) การลดข้อผิดพลาดของระบบ GFMIS

              3) เจ้าหน้าที่ในองค์กรสามารถเรียนรู้และทำงานแทนกันได้

              4) การเพิ่มประสิทธิภาพของทีม 3 ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

          6. ผู้ที่ติดงานไม่ได้เข้าร่วมมาสอบถามผลและขอเอกสารการสัมมนา

          7. มีข้อเสนอให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนวงส่วนกลางเป็นประจำ รวมทั้งแลกเปลี่ยนกับจังหวัด

นำร่องบางโอกาสด้วย

ทีมงาน KM

          1. การยอมรับทีมงาน KM กรมฯ ในเรื่องความรู้ / ประสบการณ์ / การถ่ายทอด โดยมีผู้เข้าสัมมนาเพิ่งเห็นตัวจริงในวันนี้ได้ยินชื่อเสียงทีมมานาน

          2. ทีม KM กรมฯ มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น เนื่องจากได้ประมวลสรุปประสบการณ์ และถ่ายทอดด้วยความมั่นใจและมีสีสันมาก

          ยอมรับว่าจัดสัมมนาครั้งนี้แล้วมีความสุขมากที่มีส่วนทำเพื่อองค์กรและทำให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่จะมีขีดความสามารถสูงขึ้นไปอีก และสามารถสนองความต้องการเรียกร้องให้มีการดำเนินการกับส่วนกลางบ้างหลังจากที่ได้ดำเนินการในจังหวัดนำร่องในปี 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.3
เขียนเมื่อ 
แวะมาแล้ว