กระบวนกรสไตล์เฮฮาศาสตร์


ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิด ทำแค่บทบาท Energizer คือชวนผู้เข้ารับการอบรมเล่นเกมเพื่อเป็นการผ่อนคลายหรือกระตุ้นให้สดชื่น แล้วก็นำเข้าสู่บทเรียน อิอิ ก็การบรรยายอีกนั่นแหละ


           คงทราบกันดีแล้วนะครับว่าจะมีการอบรมกระบวนกรสไตล์เฮฮาศาสตร์ขึ้นที่สวนป่า  มหาชีวาลัย  ในวันที่ 17-19  พฤษภาคม นี้  โดยมีทีมงานเฮฮาศาสตร์สองแควเป็นแกนหลัก ( มีคนชอบวิ่ง  นักการอิ่ม  นักการเมี่ยง )  มี อ. แป๋ว  มาช่วยแน่นอนแล้ว  แถมจะทำแกงกระหรี่ญี่ปุ่นให้กินด้วย  ลุงเอกจากสถาบันพระปกเกล้าอีกคนนึง

 
          ลุ้นทวีสินหรือคนดอยกับทีมงานอยู่ว่าจะมาช่วยได้ไหม ?  อ. วรภัทร  ภู่เจริญ  ( คนไร้กรอบก็กำลังเคลียร์คิว  มีหวังมากๆ )  อาจมีอาจารย์ของคนชอบวิ่งมาอีกคนนึง  ตอนนี้ขออุบไว้ก่อน  ท่านรับปากว่าถ้าเคลียร์คิวได้  มาให้แน่ๆ  อิอิ

  
           การอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะคนชอบวิ่งเห็นว่าชาวเฮฮาศาสตร์ส่วนมากเป็นครูบาอาจารย์  หรืออาชีพอื่นก็ต้องรับบทเป็นวิทยากรอยู่แล้ว  จากการพูดคุยกับครูบา  ท่านให้ข้อสังเกตว่าการศึกษาของไทย  ทำไปทำมาสอนให้คนคิดไม่เป็น  ระบบการศึกษาของไทยทำให้เกิดความเชื่อว่า  การเรียนรู้ต้องมีปรมาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายหรือสอน  ครูบาอาจารย์หรือวิทยากรส่วนใหญ่ก็เชื่อแบบนี้  การอบรมสัมมนาต่างๆจึงมีแต่การบรรยายเป็นส่วนใหญ่  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการจัดการความรู้จึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จ


           จริงอยู่การถ่ายทอดความรู้บางอย่างต้องอาศัยการบรรยาย  แต่ก็มีบางอย่างที่เราสามารถใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การอบรมสัมนาแบบมีส่วนร่วม  ให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมีประสบการณ์พอสมควร  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้  ซึ่งการจัดการอบรมแบบนี้ต้องอาศัยกระบวนกร ( วิทยากรกระบวนการ )


           การจัดการอบรมหรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ต้องอาศัยทีมงาน  ซึ่งประกอบด้วย


           ฝ่ายที่ทำหน้าที่ Logistic  หรือฝ่ายที่ทำหน้าที่ธุรการ  ดูแลเรื่องการเชิญวิทยากร  การเดินทาง  ที่พัก    ของวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม  การจัดสถานที่อบรม  อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมสัมนา  อาหารการกิน  ของที่ระลึก  งานเอกสารต่างๆ   ฯลฯ


           กระบวนกร  ส่วนมากจะใช้ทีมกระบวนกร  เพราะต้องช่วยกันทำมาหากิน  อาจสลับบทบาทหน้าที่กันได้  แต่หลักๆแล้วก็คือการสร้างบรรยากาศให้เหมาะสม  จัดกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม  เพราะความเชื่อที่ว่าทุกคนมีความรู้และประสบการณ์  ถ้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็จะเกิดวงจรหรือเกลียวความรู้ที่มหาศาล  มากกว่าที่คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญจะบรรยายได้ 

 
          นอกจากนี้ก็มีหน้าที่ตั้งโจทย์ให้คิด ( ทางเชียงรายเรียกตัวกวน )  หรือการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มให้ทำร่วมกัน  ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิด  ทำแค่บทบาท Energizer  คือชวนผู้เข้ารับการอบรมเล่นเกมเพื่อเป็นการผ่อนคลายหรือกระตุ้นให้สดชื่น  แล้วก็นำเข้าสู่บทเรียน  อิอิ  ก็การบรรยายอีกนั่นแหละ


          Resorce Person  หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จัดอบรมสัมนา  ในการอบรมแบบมีส่วนร่วม   Resorce Person  จะอยู่ตลอดการอบรม ( ไม่ใช่แบบหิ้วกระเป๋า Notebook มาบรรยายแล้วก็เผ่นไปขึ้นเครื่องกลับ )  เพราะอาจต้องแทรก  เพิ่มเติมความรู้หรือตอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  และต้องคอยหาจังหวะที่จะทิ่มจะแทงให้เกิดการคลิก  ปิ๊ง  หรือแว๊บในโอกาส  เวลาที่เหมาะสม


          กระบวนกรบางคนมีความสามารถมากก็อาจเป็นทั้ง Energizer  คนตั้งโจทย์ ( โยนตัวกวน ) หรือมอบหมายให้ทำกิจกรรม  รวมทั้งเป็น Resorce Person  ทั้งหมดเลยก็ได้  แต่ค่อนข้างจะหายาก  อิอิ  จึงอาศัยมวยหมู่คือทำเป็นทีม  ใครชั่วโมงบินมากขึ้นก็จะถูกหัวหน้าทีมถีบ  หรือโยนไมค์ให้ดื้อๆ  แบบที่ท่านครูบาทำอยู่บ่อยๆ  อิอิ


          การอบรมแต่ละครั้งต้องออกแบบหลักสูตรใหม่   เหมือนวัดตัวตัดเสื้อใหม่  ไม่ใช่ตัดเสื้อโหลไว้แจก  เพราะการอบรมแต่ละครั้งจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน  หรือถึงจะมีวัตถุประสงค์เดียวกัน  แต่ผู้เข้ารับการอบรมมีแตกต่างกันทั้งเพศ วัย  ความรู้และประสบการณ์  จึงต้องปรับกิจกรรมหรือตั้งโจทย์ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันด้วย


          ทีมงานนอกจากจะทำ BAR  AAR  หรืออะไรต่อมิอะไรตามกระบวนการแล้ว  ต้องทำงานเชิงรุก  คือศึกษาผู้เข้ารับการอบรมไว้ล่วงหน้า  พยายามหาข้อมูลว่ามีความรู้  ประสบการณ์มากน้อยอย่างไร  ทีมงานต้องพร้อม  มาคอยดูตั้งแต่เดินทางมาลงทะเบียน  สังเกตพฤติกรรมบางครั้งก็อาจมีการปรับหลักสูตรอย่างกระทันหันเพื่อความเหมาะสม


          โอ๊ย  ยังมีอีกมาก  นักการอิ่ม  นักการเมี่ยงก็เพิ่งไปศึกษาเรื่องจิตวิญญาณ  สุนทรียสนทนา  อ่านเขียนแปล  กระบวนกร  การออกแบบหลักสูตรการอบรม ฯ กับ อ. วิศิษฐ์  วังวิญญู  แห่งวงน้ำชาที่เชียงรายมาสองครั้งแล้ว  คงนำความรู้ที่ได้มาใช้ในครั้งนี้ด้วย  ( แต่ถ้าทวีสินหรือ อ. วรภัทร์มาได้ก็หายห่วง  เพราะเชี่ยวชาญเรื่องนี้มาก  โดยเฉพาะคนหลังนี่สุดยอดๆๆๆ  )


          ที่เล่ามานี่ก็แค่ 2 %  ของที่จะอบรมกัน  เชิญบล็อกเกอร์ G2K ทุกท่านนะครับ ( ไม่ใช่เฉพาะเฮฮาศาสตร์ )  จะมาเดียวหรือมากลุ่มเชิญนะครับ  ย้ำรับแค่ 25 คนเพื่อให้มีคุณภาพ  สมัครก่อนรับก่อน  ครบ 25 คนขอปิดรับสมัครนะครับ  อย่าโกรธกันนะครับ  ตชด. ขอร้อง  เพราะรุ่นหน้าต้องรออีก 5 ปี  อิอิอิอิ


          ว่าจะเอากำหนดการ  รายละเอียดของการอบรมขึ้นนะครับ  ไหงเป็นยังงี้ไปได้  คงเป็นแบบตั้งใจตัดเสื้อ  แต่ดันได้กางเกงแบบที่ อุ๊ยจั๋นตาว่าไว้  ขอผลัดเป็นบันทึกหน้านะครับ  อิอิ

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 180620เขียนเมื่อ 5 พฤษภาคม 2008 02:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:01 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (43)

ถ้าไม่มีการตั้งด่านกักกันโรค หมายความว่าใครผ่านไปแถวนั้น ก็แวะเข้าไปเฮฮาระหว่างพักได้ใช่ไหมครับ

ไปด้วยค่ะ..

เต็มหรือยังคะ

ออกจากพิด'โลกตอนไหนคะ 16 เช้าหรือบ่าย เบิร์ดจะได้วิ่งไปทัน ตั้งหลักเคลียร์งาน กับลา อิ อิ อิ

อิ อิ อ่านไปยิ้มไป

อ้าวไหง๋ตอนท้ายถูกพาดพิง....อุ๊บส์...^^

 

 • ครูอ้อย สงสัยว่า...คราวหน้า  ทำไมต้องรอถึง 5 ปี คะคุณหมอชอบวิ่ง
 • แหมแบบนี้ ต้องส่งแค่ หัวใจรัก ไปแค่นั้นมั้งคะ
 • ฟันธง 9-11 อยู่ชัยภูมิ  ดังนั้น 17-19 ไม่ว่างแน่
 • คงต้องพบกัน อีก 5 ปีมั้งคะ

 2. เบิร์ด  P

ขออนุญาตมิตรรักแฟนๆทั้งหลายตอบหมอเบิร์ดก่อนนะครับ  คนนี้ไม่ธรรมดา  รูปก็ต้องเอาขนาดใหญ่มาให้ดูกันชัดๆ  คนหน้าตาดีนี่ครับ  อิอิ

หมอเบิร์ดซะอย่าง  ไม่มีเต็ม  ออกเช้า  ออกบ่ายได้หมด  ยังไงๆก็ต้องรอครับ

มีอีกทางนึง  ถ้าสดวก  อาจบินลงที่ กทม.  แล้วไปกับป้าจุ๋มใจดี  แต่อยากให้ไปกับทีมพิษณุโลกครับ  อิอิ

ชวนหมอหน่อยไปด้วยสิ  คิดถึงหมอหน่อยมาก

อ. ขจิต  กินไม่ได้นอนไม่หลับแน่ๆงานนี้  อบรมภาษาอังกฤษน่ะ  เลื่อนเหอะ  กิ๊วๆๆๆๆๆๆ  วิทยากรอบรมไปร้องไห้ไปน่ะ  เด็กไม่ได้ประโยชน์หรอกครับ 

สวัสดีครับ..คุณหมอ..

ดีใจครับ..ที่ได้มีการรวมพล..กันบ่อยๆ

คุณหมอ..ครับ..ช่วยดุ น้องหนิงด้วยนะครับ..ชอบแว๊ป มา แล้ว..อิ อิ ...สองคำเอง...อ่านทีไร..แล้วผมเสียวสันหลังทุกทีเลยครับ..มันเหมือนมีใคร..มาหัวเราะใกล้ๆ นะครับ..

ว้าว...จะไปแอบดูพี่เบิร์ด...กิ้วๆๆ...

อิอิ...

(^____^)


 •  2. เบิร์ด  P

  ขออนุญาตมิตรรักแฟนๆทั้งหลายตอบหมอเบิร์ดก่อนนะครับ  คนนี้ไม่ธรรมดา  รูปก็ต้องเอาขนาดใหญ่มาให้ดูกันชัดๆ  คนหน้าตาดีนี่ครับ  อิอิ

  หมอเบิร์ดซะอย่าง  ไม่มีเต็ม  ออกเช้า  ออกบ่ายได้หมด  ยังไงๆก็ต้องรอครับ

  มีอีกทางนึง  ถ้าสดวก  อาจบินลงที่ กทม.  แล้วไปกับป้าจุ๋มใจดี  แต่อยากให้ไปกับทีมพิษณุโลกครับ  อิอิ

  ชวนหมอหน่อยไปด้วยสิ  คิดถึงหมอหน่อยมาก

  อ. ขจิต  กินไม่ได้นอนไม่หลับแน่ๆงานนี้  อบรมภาษาอังกฤษน่ะ  เลื่อนเหอะ  กิ๊วๆๆๆๆๆๆ  วิทยากรอบรมไปร้องไห้ไปน่ะ  เด็กไม่ได้ประโยชน์หรอกครับ 

 • ฮือ อยากๆไปๆๆ
 • อยากพบหมอเบิร์ด
 • อาจารย์หมอสุธีเยาะเย้ย
 • ฮือๆๆๆๆๆๆๆๆ

ท่าทางจะไม่ใช่การอบรมกระบวนกรแล้วนะครับ  น่าจะเป็นรวมพลยอดวิทยากร  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากกว่า  เพราะตามรายชื่อที่แจ้งมา  ไม่ธรรมดาเลย  อิอิ

แต่มือใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับ  ได้มาเที่ยวนี้  เหมือนเป็นก๊วยเจ๋งเลย  เพราะจะได้เรียนรู้จากหลายๆตัวประหลาด  จะจัดพี่เลี้ยงประกบให้  เอ๊ย  ให้เลือกพี่เลี้ยงได้ตามใจชอบเลย

ยกเว้นหมอเบิร์ด  เพราะเป็นพี่เลี้ยงคนชอบวิ่ง  อิอิ 

P 1. Conductor

ไม่ใช่แวะไปเยี่ยมหรอกครับ  Conductor  เป็นวิทยากรเล่าเรื่อง G2K 

หลายๆคนอยากฟัง Conductor  ครับ  อิอิ

P 3. จันทรรัตน์

ขอไปนั่งคุยด้วยที่กระต๊อบ อุ๊ยจ้นตา นะครับ

คิดถึงๆๆๆๆ   อิอิ

P 4. ครูอ้อย แซ่เฮ

โอกาสจัดแบบนี้ได้น้อยมากครับครูอ้อย  พูดจริงๆนะครับ

แต่อาจจะไม่ถึง 5 ปีครับ  อาจแค่สี่ปีครึ่งเองครับ  อิอิ  คิดถึงๆๆๆๆ

P 7. เล็ก ภูเก็ต

น้องหนิงคนสวย  เวลาอิ่ม  ก็จะ  อิอิ  แบบนี้แหละครับ

P 8. Ka-Poom

อุ๊บอิ๊บ  ถือว่ากระปุ๋มลงชื่อมาแล้วนะครับ  อย่าทำเสียชื่อนะครับ

ลงทะเบียนให้ไปแล้ว  อิอิ

P
15. คนชอบวิ่ง
เมื่อ จ. 05 พฤษภาคม 2551 @ 17:38
638820 [ลบ]

P 7. เล็ก ภูเก็ต

น้องหนิงคนสวย  เวลาอิ่ม  ก็จะ  อิอิ  แบบนี้แหละครับ

โอ๊ยยยยยย  ทำไมพี่หมอรูปหล่อรู้ใจจัง

นึกไม่ถึงนะเนี่ย...

P 17. DSS "work with disability" ( หนิง )

รักดอกจึงหยอกน้องหนิงคนสวย  อิอิ

ไม่ต้องรักมากนะคะ แต่ขอให้รักเท่าเดิม

ความรัก

อิอิ

อะจ๊าก อย่างนี้เลยหรือครับ ถ้า G2K หมายถึง GotoKnow น่าจะฟังจากทีมงาน แต่ถ้าหมายถึง Guan2Kaen (กวนถึงแก่น) ละก็ พอได้ครับ อิอิ

จะเอาจริงหรือครับเนี่ย กลัวว่าพูดแล้วจะเบื่อกัน แนะนำตัวเองพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับไสยศาสตร์สัก 27 นาที จากนั้นพูดเรื่อง G2K อีก 3 นาทีก็แล้วกันครับ

กริ่มๆ แอบยิ้มในใจ

ใครไม่รู้หรอกว่าดีใจขนาดไหน....อุ้ยจั๋นตากะไปงานเดียวจะได้เป็นศิษย์ของหลายเจ้าสำนักพร้อมๆกันเลย....

เย้++ 

 

อิจฉาแม่อุ้ยจั๋นตานะเนี่ย ฮือๆๆๆ งานนี้เป็นก๊วยเจ๋งแน่ๆๆ

สวัสดีค่ะ คุณหมอชอบวิ่ง

* ตามมาจากบันทึกพี่ศิราณีที่รัก หมอเบิร์ดคนสวยค่ะ

* แฮๆๆ ...  อยากไป ๆ ๆ  อยากไปเดินป่า อุ๊บ ไปวิ่งแขม่วพุง

* อยากไปดูฝึกวิทยายุทธกร กวน  ...

* เต็มหรือยังค่ะ คุณหมอ  ... อยากกอดพี่เบิร์ดค่ะ

* แต่ไปแค่ 1.5 วันได้ไหมคะ  ... 18 ยังอยู่แคมป์ที่แม่สอดค่ะ

 

ขอมอบดอกไม้เป็นกำลัง

สำหรับคุณหมอคนชอบวิ่ง

เหล่าก๊วนนักการทุกท่านครับ

ขอให้ได้ประโยชน์ ความรู้และหนุกหนานกันถ้วนหน้าค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์

 • คงเป็นอีกสี่ปีครึ่งวาสนาจึงจะถึงคนสวย
 • ขอบคุณค่ะ

ส่งใจไปนะครับ  สนุกสนานกันนะครับ

P 21. จันทรรัตน์

วันนี้บึ่งรถไปเชิญวงน้ำชามานั่งคุยกับอุ๊ยจั๋นตาด้วยหละ  อิอิ

ทีมงานวงน้ำชามาร่วมมหกรรมกระบวนกรที่สวนป่าด้วยนะ 

สงสัยน้ำแข็งไม่พอแล้วหละเนี่ย  อิอิ

P 23. poo

ยินดีต้อนรับครับ  สำหรับคนที่มีใจ อิอิ

มาตั้งแต่ตอนเริ่ม  อยู่นานก็ได้มาก  มาแป๊บเดียวก็ได้นิดนึง  อิอิ

 

P 25. วัชรา ทองหยอด

เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ามาเลยครับ  ชวนพรรคพวกมาด้วยก็ได้ครับ  ยินดีต้อนรับ

ฝอยทองไม่มา  ทองหยอดมาได้ก็ยังดี  อิอิ

ดูจากรายชื่อวิทยากรและผู้เข้าอบรม  แยกไม่ออก  ไผ๋เป็นไผ๋  น่าจะเป็นการอบรม  กึ่งมหกรรมกระบวนกร  ที่มียอดกระบวนกรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับ

คิดว่าไม่ใช่ต้องรออีก 5 ปีแล้วครับ  จัดแบบนี้  คงจัดอีกไม่ได้แล้วครับ 

มือใหม่หัดขับไม่ต้องห่วงนะครับ  จะจัดพี่เลี้ยงประกบให้  ตัวต่อตัวเลยครับ  อิอิ

P 26. Little Jazz \(^o^)/

คิดถึงจังเลยครับ

อยากเจอ  จะหากาแฟอร่อยๆให้กิน  ชอบแบบไหนบอก  จัดให้  อิอิ  

บึ่งรถไปซื้อที่อุดร  ขอนแก่นก็ยอม  อิอิ

P 28. สิทธิรักษ์

ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยม  มาให้กำลังใจ  อิอิ

ข่าวล่ามาเร็ว  อิอิ

P

19. มะปรางเปรี้ยว
เมื่อ พ. 07 พฤษภาคม 2551 @ 12:47
642235 [ลบ]

พ่อครูคะ

มะปรางคงไม่ได้ไปร่วมด้วย แต่ไม่แน่ อ.ธวัชชัย จะไปแทนคะ :)

หากแน่นอนแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งคะ

 

P

22. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
เมื่อ พ. 07 พฤษภาคม 2551 @ 15:39
642562 [ลบ]

ผมยกมือขอไปด้วยคนครับ ได้รับอนุญาตให้ไปหนึ่งคืนครับ ให้ไปพักผ่อนที่สวนป่าต้นไม้ใหญ่หนึ่งคืนแล้วค่อยกลับมาช่วยเลี้ยงต้นไม้เล็กต่อครับ

ดีใจที่สุดในโลกเล้ย อิอิ

 

ส่งตัวแทนไปแล้วค่ะ แต่ไม่กินกาแฟ เลยไม่สามารถรับฝากกินกาแฟแทนได้ หุๆ เสียดายจัง

ทำ file update แล้วค่ะ ที่

http://gotoknow.org/file/jantararat/meeting-update-may9.doc 

 

อิอิ  ตอนนี้ขอตัวไปหัดปู๋สะลีก่อนค่ะ (ล้างห้องน้ำทำเป็นแล้วค่ะ)

P 39. Little Jazz \(^o^)/

งั้นคนชอบวิ่งกินกาแฟแทนนะครับ  จะคิดถึงซูซานทุกครั้งที่กินกาแฟ  อิอิ

P 40. จันทรรัตน์

ขอบคุณอุ๊ยจั๋นตามากครับ  คนอะไรไม่รู้  ขยันแถมน่ารัก  อิอิ

 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกระบวนกรสไตล์เฮฮาศาสตร์

1. น้องหนิงคนสวย แซ่เฮ

2. ย่ามแดง ม. แม่โจ้

3. สายลม ออมสินร้อยเอ็ด

4. ป้าจุ๋มคนสวย แซ่เฮ

5. อ. จันทรรัตน์ ( อุ๊ยจั๋นตา เจ้าของกระต๊อบ )

6. หมอเบิร์ดคนสวย

7. กระปุ๋มคนสวย

8. ป้ามณีแดงคนสวย แซ่เฮ

9. นายไพศาล ช่วงฉ่ำ (บางทราย)

10. นางธัญญา ตันตระกูล (เอื้อง)

11. นางวรรณา ยิ่งนอก ( ติ๋ม )

12. นางสุนัย ยิ่งชนก

13. ลุงแหวง

14. ผอ. เม็กดำ

15. ครูอึ่ง

16. ครูอาลัม

17. ครูสุคนสวย แซ่เฮ

18. ราณี

19. อ. ลูกหว้าคนสวย

20. สิงห์ป่าสัก

21. สายัณห์ ปิกวงศ์

22. น้าอึ่งอ๊อบคนสวย แซ่เฮ

23. บัวปริ่มน้ำคนสวย

24. หมอเจ๊คนสวย แซ่เฮ ( 24-29 รพ. กระบี่ )

25. อังคณา  ภิรมย์รัตน์  หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก

26. โสภิต  แสงทอง  เจ้าหน้าที่โภชนาการ

27.  เปรมจิต  มุสิเกิด  เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

28. ศิริรัตน์  ตั้นพันธุ์   เจ้าหน้าที่พัสดุ

29. อนงค์  รักจันทร์  พยาบาลวิชาชีพ

30. อาจารย์พิสูจน์

31. โก๊ะจิจัง

32. อ้ายจัง

33. อาจารย์ JJ

34. นายบุญทอม  บุญรัตน์   รร. บ้านเก่าน้อย

35. นางบัวพัน  บุญรัตน์  รร. บ้านเก่าน้อย

36. ดร. ศักดิ์พงศ์  หอมหวล   ม. ราชภัฏมหาสารคาม

37. นายนรินทร์  ศรีสว่าง

38. นางอินทิรา  ศรีสว่าง

39. ดร. เยาวดี สุวรรณนาคะ ( วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีสุรินทร์ )

40. อ. สรัญญา จุฬารี  ( วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีสุรินทร์ )

41. อ. อุฒน์ญาน์ เรืองสุขสุข  ( วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีสุรินทร์ )

42. พี่นิด  แซ่เฮ

43. สุกัญญา  จันทร์สิงห์ ( น้อง ) เทศบาลนครพิษณุโลก

44. สุรัตนา ( มะ )   เทศบาลนครพิษณุโลก

45. เพ็ญศรี ( นก )  เทศบาลนครพิษณุโลก

46. กาญจนา ( ผึ้ง ) เทศบาลนครพิษณุโลก

47. นักการหนิง      เทศบาลนครพิษณุโลก

 

ที่ลุ้นอยู่ แต่คิดว่ามาแน่ๆ

นายออตเล้าข้าว

 

วิทยากร

ลุงเอก

คนชอบวิ่ง อ. แป๋ว ม. ขอนแก่น

นักการอิ่ม นักการเมี่ยง

อ. ขจิต ( เลื่อนค่ายภาษาอังกฤษไปแล้ว อิอิ )

ล่าสุดเผ่นไปนั่งคุยกับวงน้ำชาที่เชียงราย อ. วิศิษฐ์ วังวิญญู บอกว่าติดมหกรรมกระบวนกรที่เชียงราย แต่จะแบ่งทีมงานมาร่วมมหกรรมกระบวนกรที่สวนป่าแน่นอน อิอิ

ได้รายชื่อมาแล้วครับ อ. มนตรี ทองเพียร กับ  อ. ประสาท (เทพมือกีต้าร์ปากกามาร )  ครับ

ทีมงานสนับสนุน  นักการน้อย  นักการหญิง   ศักดิ์ชาย  อัครเดช  ต่าย

หมายเหตุ  หลายท่านอาจจะมาอยู่ไม่ตลอดการอบรม  มาสังเกตการณ์  บางท่านก็มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งเรื่องกระบวนกร  G2K  และเฮฮาศาสตร์  ไม่ทราบจะแยกรายชื่ออย่างไรก็เลยขออนุญาตคงไว้อย่างนี้  อิอิ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท