ทำไมถึงได้นึกเขียนน๊ะ ? ว่าแล้วก็อยากจะถ่ายทอดขั้นตอนการขอ ที่บางอย่างก็ไม่ได้มีเขียนไว้อย่างเป็นทางการ คงไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไร ที่ผู้เขียนได้ส่งผลงานไปแล้วแต่ไม่ผ่าน (อย่างไม่เป็นทางการ) เพราะกรรมการภายใน เขาขอผลงานเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากผู้เขียนได้ส่งไปเพียงแค่ผลงานเดียว  ไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะเสียหายอะไร ลองดู เผอิญว่าได้ไปอ่านกฏระเบียบการส่งผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ข้อ 1) ผู้ที่ขอตำแหน่งชำนาญการระดับ 7 - 8 ต้องมีอายุราชการอย่างน้อย 9 ปี (ผู้เขียนมีอายุราชการประมาณ 9 ปี กับอีก 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นขอ)  ข้อ 2) มีเงินเดือนแตะระดับ 7 (ก็แตะนิดหน่อยก็พอเข้าเกณฑ์) มาดูผลงาน ต้องมีผลงานอย่างน้อย 50 % (งานวิจัยที่ส่งก็เป็นชื่อแรก 70 %) ก็น่าจะลองส่งดูไม่ได้เสียหายอะไร ได้หรือไม่ได้ผู้เขียนไม่ได้นึกคาดหวังอะไร เพราะจริง ๆ แล้วเราก็อายุยังน้อยอยู่มาก และงานวิจัยชิ้นที่ 2 ก็กำลังอยู่ในระหว่างแก้ไขไปแล้ว 1 รอบ

ผลก็เป็นดังที่คาดคิดไว้ กรรมการพิจารณาแจ้งเป็นการภายในไม่ได้ยื่นกลับแต่อย่างใดเพียงแต่ขอผลงานเพิ่มก็เท่านั้น เท่าที่รวบรวมอย่างไม่เป็นทางการ เผื่อว่าใครอยากจะขอต่อไป

1. ควรส่งอย่างน้อย 2 ผลงาน  (ถ้าเป็นงานวิจัยระดับ inter แม้เรื่องเดียวก็ได้แน่ )
2. ถ้าเป็นงานวิจัยได้ก็จะดีกว่าคู่มือ  (เพราะคู่มือมีโอกาสที่เขาจะให้กลับมาแก้เป็นส่วนใหญ่)

แต่ถ้าเป็นชำนาญการ 6 งานวิจัยเรื่องเดียวก็อาจจะได้มีโอกาสสูง อ้าว ! ใครจะส่งก็รีบส่งน๊ะ เพราะเท่าที่ทราบตั้งแต่สิงหาคม 2549 (ถ้าจำไม่ผิด)จะมีแบบฟอร์มให้เขียนเพิ่มมากขึ้นเปิดหาอ่านได้จาก Website ของมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ค่ะ

บันทึกต่อไปอยากจะเขียนที่มาของงานวิจัยเรื่องที่ขอตำแหน่งชำนาญการ และงานวิจัยที่กำลังแก้ไข (ซึ่งไม่ค่อยจะธรรมดา ว่าเข้าไปนั่น!!!)