ทัวร์ Kcenter กรมอนามัย (3)

การจัดการความรู้ของกรมอนามัย

 

ขอพาชม Kcenter ต่อนะคะ

จากส่วนที่เชื่อมโยงข้อมูลทางคอลัมน์ทางด้านซ้าย ในเรื่อง การจัดการความรู้ของกรมอนามัย จะเชื่อมโยงไปที่เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง ของ คณะกรรมการส่วนกลาง ที่รับผิดชอบหลักในเรื่องของการจัดการความรู้ ของกรมอนามัย

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมอนามัย
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ กรมอนามัย
  • คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ กรมอนามัย และ
  • คณะกรรมการช่วยอำนวยการกรมอนามัย

ต่อมาเป็นหัวข้อ แผนการจัดการความรู้ของกรมอนามัย ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ที่ กองฯ สำนักฯ ในกรมอนามัย มีการจัดทำนะคะ คือ

  • ส่วนแผนการจัดการความรู้ของกรมอนามัย ที่ดำเนินการโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบความรู้ กรมอนามัย ก็จะมีเนื้อหาความรู้ในเรื่อง เกณฑ์ประเมิน กิจกรรมการจัดการความรู้ของกรมอนามัย ปี 2548, 2549 ที่ดำเนินการผ่านมา และข้อมูล download เป็นชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของ กพร.
  • และส่วนการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานกรมอนามัย ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Internet ตอนนี้ก็มี สำนักส่งเสริมสุขภาพ, กองทันตสาธารณาสุข, กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ, กองอนามัยการเจริญพันธุ์, กองคลัง, ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ และศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น

นี่ก็คือ เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งนะคะ ที่ Kcenter เผยแพร่แผนการจัดการความรู้ และได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานในกรมอนามัยด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (0)