วัฒนธรรมกรมอนามัย

"เรา ... ชาวกรมอนามัย จะเป็นต้นแบบสุขภาพ มีจริยธรรมปฏิบัติงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ เรียนรู้ร่วมกัน เคารพ และเชื่อมั่นกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว"

 

วันที่ 12 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัยครบรอบ 54 ปี กอปรกับ ปี 2549 นี้ เป็นปีที่ครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์นายแพทย์กำธร สุวรรณกิจ (ซึ่งถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็จะมีอายุครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 2 มิย.49 นี้) ซึ่งท่านอาจารย์กำธร ดำรงอดีตอธิบดีกรมอนามัย ซึ่งมีคุณูปการ ผลงานพัฒนาสุขภาพ และการวางรากฐานการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ กรมอนามัยจึงได้จัดงานระลึกถึง และแสดงกตัญญุตาต่อผู้บริหาร และข้าราชการกรมอนามัยในอดีต ด้วยการทำบุญ เลี้ยงพระ จัดอภิปรายทางวิชาการ และประกาศ วัฒนธรรมกรมอนามัย ภายใต้คำขวัญ "กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี"

วัฒนธรรมกรมอนามัย หรือ Corporate Culture Pillar Mapping คือ "HEALTH" ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของกรมอนามัย ในการบรรลุถึงวิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ"

H ... Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) ... ดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
E ... Ethics (มีจริยธรรม) ... มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
A ... Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) ... มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
L ... Learning (เรียนรู้ร่วมกัน) ... มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน
T ... Trustworthiness (เคารพ และเชือมั่น) ... มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ ของตนเอง และผู้อื่น
H ... Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) ... มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน

นั่นก็คือ

"เรา ... ชาวกรมอนามัย จะเป็นต้นแบบสุขภาพ มีจริยธรรมปฏิบัติงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ เรียนรู้ร่วมกัน เคารพ และเชื่อมั่นกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว"

วัฒนธรรมกรมอนามัย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย

คำสำคัญ (Tags)#เรียนรู้#องค์กรเรียนรู้#อนามัย

หมายเลขบันทึก: 18038, เขียน: 08 Mar 2006 @ 22:47 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)