วันนี้ได้มีโอกาสอบรมเรื่องการทำ KM ทำให้เข้าใจชัดเจนขึ้น และคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราน่าจะดำเนินกิจกรรมต่อไป  แต่ก็ยังกังวลในเรื่องของวัฒนธรรมของเราที่ผู้น้อยไม่กล้าที่จะเสนอแนวความเห็นที่แตกต่างงจากผู้ใหญ่ได้  ยิ่งคนที่ไม่มีวาทศิลป์ก็ ระวังคำพูดหน่อยก็จะดี  จากการได้ทำ workshop ในครั้งนี้ยิ่งทำให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นก็ได้แต่ตั้งจิตไว้ว่าถ้าอายุมากขึ้นจะพยายามลดอัตตาให้มากที่สุด  เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้นำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง  และได้เรียนรู้ด้วยความสุข  สนุกกับการแลกเปลี่ยน