พี่แมว

เตรียมความพร้อมเพื่อการเยี่ยมสำรวจภายใน
เป็นครั้งแรกที่ได้บันทึกจึงไม่มีอะไรมาก เพราะอยู่ในช่วงการเตรียมตัวเพื่อรับการเยี่ยมสำรวจภายใน  ซึ่งตึกมรกตจะถูกเยี่ยมสำรวจในวันที่ 10 มีนาคม 2549 เวลา 13.00 น. - 14.30 น. จริง ๆ แล้วการเตรียมพร้อมของตึกเราอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว เราเตรียมพร้อมตลอดเวลา แต่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้  เพราะการถูกเยี่ยมสำรวจแต่ละครั้งเราจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการพัฒนางานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  หลังจากวันที่ 10 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ตึกมรกตจะช่วยกันบันทึกเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสเข้ามาสู่หน้าเว็บของเราเรื่องราวที่เราจะบันทึก  ได้แก่ นวตกรรมซึ่งของเราโดดเด่นมาก และเรื่องอื่น ๆ กรุณาติดตามตอนต่อไปนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)