อยากเก่งอย่างแดจังกึม ต้อง แดทูเพลิน

JJ
การจัดการความรู้ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร

การจัดการความรู้ขับเคลื่อนองค์กร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียนเชิญ "คณะวิชา/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก และ บุคลากร ชาวเลือดสีอิฐ จิตมอดินแดง"

"อยากเก่งอย่าง แดจังกึม มาร่วม ลปรรกับพวกเราชาว KKU_KM" "ต้อง แดทูเพลิน ( Dare to Plearn=Play and Learn)"โดยแจ้งความจำนงค์ เพื่อเข้ารับการ " สัมมนาเชิงปฎิบัติ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์" โดยทีม KKU_KM และ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท

หลักสูตร KM 101 สำหรับท่านที่ยังไม่เคยสัมผัสกับเรื่อง การจัดการความรู้ ใช้เวลา ๓-๖ ช.ม

หลักสูตร KM 201 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Action Learning ใช้เวลา ๖-๑๒ ช.ม หลักสูตรประกอบด้วย

 1.แนวคิดพื้นฐานการจัดการความรู้ และ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 2.การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้  F2F ด้วยกระบวนการ "สุนทรียสนทนา"

 3.การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ CoP

 4.การสร้างเครือข่ายนักการจัดการความรู้ "คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ"

 5.การสื่อสารแบบ B2B

หลักสูตร KM301 KM In House Training ตามความต้องการของหน่วงาน

สนในแจ้งความจำนงค์ ได้ที่ คุณพิชัย เล่งพาณิชย์ เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ คุณเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ โทร.๒๐๒๘-๒๐๒๙ ต่อ ๑๐๔

งานนี้ท่านรองอธิการรังสรรค์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มพิกัด เพื่อ "ชาวเลือดสีอิฐ จิตมอดินแดง" จะได้ช่วยกันเพื่อ "สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ ใช้การจัดการความรู้ มุ่งสู่ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย"

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#k-sharing#ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพราชการ

หมายเลขบันทึก: 18029, เขียน: 08 Mar 2006 @ 20:24 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)