นโยบายหลัก

*แนวทางการปฏิบัติตามโครงการ*

*****โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ*****
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากนโยบายการปฏิรูปโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่แบบหนึ่ง ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2547

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท.พะเยา 1ความเห็น (2)

คุณคิด
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

โครงการวิถีพุทธที่พะเยา ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วครับ จัดกิจกรรมบ่อยหรือเปล่าครับ

ประถม ปิ่นพาน

8 มี.ค.49

ทิวาพร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

     ผู้อำนวยการสพท.พะเยา 1 นายทองปอนด์ สาดอ่อน มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 125 โรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ขณะนี้ มีโรงเรียนที่กำลังพัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 40 โรงเรียนค่ะ
     การดำเนินการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ได้รับการสนับสนุนจากหลวงพ่อใหญ่วัดศรีโคมคำ,หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพะเยาวัดศรีอุโมงค์คำ,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาและมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยา