เทคนิคการนิเทศการศึกษา

"การนิเทศไม่ใช่หน้าที่ของศึกษานิเทศก์อย่างเดียว แต่การนิเทศเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพของทุกหน่วยงาน"

มีคำหลายคำที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา ที่มักพูดถึงกัน เช่น การนิเทศเชิงระบบ  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การนิเทศภายใน  การนิเทศภายนอกประสานกับการนิเทศภายใน  การนิเทศเพื่อให้โรงเรียนพึ่งตนเอง  การนิเทศเชิงมนุษย์  กัลยาณมิตรการนิเทศ  วาทะการนิเทศ  การนิเทศแบบฝังตัว  ฯลฯ หลายท่านอาจมีเทคนิคการนิเทศที่ดี  มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก็ลองมาเล่า/แลกเปลี่ยนกันนะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (3)

นายขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
อ่านงานของอาจารย์ตั้งแต่เท้าเท่าฝาหอย ตอนนี้ก็ยังอ่านอยู่ ยังมีความเชื่อว่าศึกษานิเทศดีมีอยู่อีกมาก แวะมาเยี่ยม khajit's blog บ้างนะครับ
สมเกียรติ ผดุงทรัพย์ภิญโญ
IP: xxx.53.103.136
เขียนเมื่อ 

อยากรู้เรื่อง การนิเทศโดยไม่ให้ผู้ถูกนิเทศรู้ตัว

จิตตวดี สุขสบาย
IP: xxx.183.54.37
เขียนเมื่อ 

อยากรูเรื่องการนิเทศโดยไม่ให้ผู้ถูกนิเทศรู้ตัว พร้อมยกตัวอย่าง