วันนี้คุณจันทราแจ้งด้วยจดหมายเล็กๆว่าเราผ่านHAและHPHแล้วในขณะที่พวกเราประชุมกับน.พ.สมศักดิ์และคุณหมอกุ๊กจากTUC   พวกเราก็เฮด้วยความยินดีหลังจากเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่ด้วยความทุลักทุเลพอสมควรเพราะเราเชื่ออาจารย์ปรมินทร์และอาจารย์นันทาว่าเราจะประเมินทั้งสองอย่างได้   แต่เวลาประเมินจริงเราพบว่าเราจะต้องแสดงส่วนที่เราทำแต่ไม่ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานเช่นการทำdischarg  planที่ดีและสามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้   ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมใจกันสอบจริงและสอบซ่อมตลอด3วันถึงแม้ว่าบางคนจะทำหน้าเสียๆเมื่อทราบว่าจะต้องถูกตรวจครั้งที่2   คงต้องช่วยกันเรียนอาจารย์ดอกเตอร์ปรีชาและดอกเตอร์สมพงษ์ที่ม.สุโขทัยที่อบรมพวกเราในหลักสูตรwork smartว่า  Yest we can do it.

                                                                     อัจฉรา  เชาวะวณิช