การสื่อสารในองค์กรเพื่อการบริการวิชาการ

 

เช้าวันนี้ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง ได้เชิญทีมงาน "ชาวมอดินแดง" ซึ่งได้เข้าอบรม โครงการ TOT เพื่อเป็นวิทยากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่สมัย รศ.นพ.เมืองทอง แขมมณี มาจัดให้ และ ชุดที่จัดขึ้นมา " เพื่อมาร่วมกันทำงานบริการวิชาการแบบสหสาขาวิชาชีพและบูรณาการ"

ประเด็นที่ผู้เข้ามา "ลปรร หรือ แลกเปลี่ยน เรียน รู้" คือ น่าจะสร้างวิธีการที่จะสื่อสารให้ทุกคนได้รู้ หรือ ประชาสัมพันธ์กันให้มากๆกว่านี้ ผมจึงเรียนในที่ ลปรร ให้ "ลองศึกษา หรือ ใช้ B2B คือ Blog to Blog"

สร้างวัฒนธรรมในการใช้เครื่องมือทุ่นแรง ซึ่ง คุณพิชัย ท่าน ผช.ผอ.ศูนย์ และ ท่านธวัช จะจัดอบรมในวันที่ ๒๑ มีนาคม นี้ "เรียนเชิญ เข้ามาร่วมเรียนรู้ การติดต่อ ด้วย B2B ครับ" ติดต่อที่ ๒๐๒๘-๒๐๒๙

JJ