B2B in Action part1

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สร้างวัฒนธรรมในการสื่อสารอย่างไร จึงจะทั่วถึงทุกคนในองค์กร

การสื่อสารในองค์กรเพื่อการบริการวิชาการ

 

เช้าวันนี้ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง ได้เชิญทีมงาน "ชาวมอดินแดง" ซึ่งได้เข้าอบรม โครงการ TOT เพื่อเป็นวิทยากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่สมัย รศ.นพ.เมืองทอง แขมมณี มาจัดให้ และ ชุดที่จัดขึ้นมา " เพื่อมาร่วมกันทำงานบริการวิชาการแบบสหสาขาวิชาชีพและบูรณาการ"

ประเด็นที่ผู้เข้ามา "ลปรร หรือ แลกเปลี่ยน เรียน รู้" คือ น่าจะสร้างวิธีการที่จะสื่อสารให้ทุกคนได้รู้ หรือ ประชาสัมพันธ์กันให้มากๆกว่านี้ ผมจึงเรียนในที่ ลปรร ให้ "ลองศึกษา หรือ ใช้ B2B คือ Blog to Blog"

สร้างวัฒนธรรมในการใช้เครื่องมือทุ่นแรง ซึ่ง คุณพิชัย ท่าน ผช.ผอ.ศูนย์ และ ท่านธวัช จะจัดอบรมในวันที่ ๒๑ มีนาคม นี้ "เรียนเชิญ เข้ามาร่วมเรียนรู้ การติดต่อ ด้วย B2B ครับ" ติดต่อที่ ๒๐๒๘-๒๐๒๙

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอ JJ คะ

 ไม่ทราบว่าจะอบรมครั้งละกี่คนคะ แล้วทั้งวันหรือไม่คะ ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้เกิน 30 คน ต่้อ session นะคะ ถ้ามากกว่านั้น ระบบเดิมอาจจะช้าคะ ตอนนี้ระบบใหม่ยังพัฒนาไม่เสร็จคะ

 

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์จันทวรรณ ที่นับถือ

 ขณะนี้มีผู้สมัครมา ๑๐ ท่านครับ ( ข้อมูลจาก คุณเอื้องฟ้า ๑๓.๑๕ น. พุธที่ ๘ มีนาคม )จะดำเนินการตามที่ท่านอาจารย์แนะนำครับ และ จะแจ้งท่านผู้ช่วยพิชัย และ ท่านธวัชให้ดำเนินการตามที่ท่านเสนอมาครับ

 ๑.อบรมชุดละไม่เกิน ๓๐ ท่าน

 ๒.อบรมครั้งละสามชั่วโมงครับ