ความเห็น 14545

B2B in Action part1

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์จันทวรรณ ที่นับถือ

 ขณะนี้มีผู้สมัครมา ๑๐ ท่านครับ ( ข้อมูลจาก คุณเอื้องฟ้า ๑๓.๑๕ น. พุธที่ ๘ มีนาคม )จะดำเนินการตามที่ท่านอาจารย์แนะนำครับ และ จะแจ้งท่านผู้ช่วยพิชัย และ ท่านธวัชให้ดำเนินการตามที่ท่านเสนอมาครับ

 ๑.อบรมชุดละไม่เกิน ๓๐ ท่าน

 ๒.อบรมครั้งละสามชั่วโมงครับ